SECUTEST PRO IQ
Tester instalacji elektrycznej

Numer artykułu: M705C

wycofane z produkcji

Urządzenie testowe z sekwencjami testowymi zgodnymi z normami do badania bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń po naprawie oraz do badań okresowych wraz z oprogramowaniem do przetwarzania danych IZYTRONIQ.

SECUTEST PRO zapewnia wszystkie funkcje pomiarowe i testowe do badania skuteczności środków ochronnych na elektrycznych urządzeniach medycznych, a także urządzeniach spawalniczych – z predefiniowanymi, a także z programowalnymi sekwencjami testowymi, które są wymagane zgodnie z normami testowymi:

 • EN 50699/ EN 50678 (VDE 0701-0702)
 • IEC/EN 62353 (VDE 0751)
 • IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4)
 • PN-EN 60745-1
 • PN-EN 61029
 • PN-EN 60335-1
 • PN-EN 60950
 • PN-EN 61557-6

Testy wielkości zapewniających bezpieczeństwo użytku urządzeń elektrycznych wymagane są w wielu dziedzinach. Wytyczne zawarte w normach, ustawach rządowych, warunkach towarzystw ubezpieczeniowych – muszą być respektowane i spełnione. Badania i testy są obligatoryjne po każdej naprawie, a także po upływie czasookresu eksploatacji, konieczne jest, aby były bezpieczne dla operatora. Testery nowej serii SECUTEST zapewniają spełnienie najwyższych wymagań bezpieczeństwa, a w połączeniu z bardzo intuicyjną obsługą i efektywnym dokumentowaniem protokołów, plasują się na bezkonkurencyjnym miejscu wśród urządzeń tego typu:

 • 8 sekwencji testowych do szybkich badań nieskomplikowanych urządzeń
 • gotowe uniwersalne sekwencje testowe
 • możliwość wykonania dowolnej sekwencji testowej poprzez zakres testu pojedynczego

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

Nowa Genracja SECUTEST PRO IQ gwarantowane testy bezpieczeństwa:

 • Urządzeń elektrycznych w zgodzie z DIN VDE 0701-0702 lub/i EN 62638
 • Elektrycznych urządzeń medycznych w zgodzie z EN 62353
 • Elektrycznych urządzeń spawalniczych zgodnie DIN EN 60974-4
 • PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne
 • PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne
 • PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej
 • PN-EN 61557-6: Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT

ZALETY

 • Automatyczne rozpoznanie podłączenia i klasy urządzenia testowanego
 • Kompaktowa i bardzo solidna obudowa bazująca na zintegrowanej osłonie gumowej
 • Generacja bardzo szczegółowych raportów w odniesieniu do konkretnego standardu
 • Wygodna obsługa poprzez ergonomiczne przyciski oraz pokrętło obrotowe
 • Unikalna kombinacja testów i uniwersalny zapis wyników do adresowanej komórki
 • Niezwykła funkcjonalność poprzez dwa interfejsy usb (klawiatura, drukarka, skaner) oraz trzeci interfejs usb do wymiany danych z pc
 • Intuicyjne nastawy opcji językowych, typu klawiatury, znaków specjalnych czy daty
 • Nowa koncepcja zapisu i archiwizacji danych, automatyczne sekwencje testowe, a także wybiórcze testy; możliwości zapisu nawet do 50 000 rekordów

ZASTOSOWANIE

Niezawodne, kompleksowe i skuteczne testowanie:

 • Urządzeń elektrycznych zgodnie ze specyfikacją producenta za pomocą zaprogramowanych sekwencji testowych opartych na dowolnych normach
 • Urządzenia elektryczne wg EN 50699/ EN 50678 (VDE 0701-0702) w tym przedłużacze i PRCD
 • Elektryczne urządzenia medyczne wg IEC/EN 62353 (VDE 0751)
 • Sprzęt do spawania łukowego wg IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4)
 • Pomiar rezystancji przewodów ochronnych
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Pomiar prądu upływu
 • Metoda równoważna (alternatywna), metoda bezpośrednia, metoda różnicowa:
  • Prąd przewodu ochronnego, prąd dotykowy
  • Prąd upływu urządzenia, prąd upływu pacjenta, prąd upływu od części przyłożonej
 • Pomiar napięcia: Napięcie dotykowe, Napięcie SELV, Napięcie PELV
 • PRCD Czas do zadziałania
 • Test funkcji (U,I,P,S,LF,f)
 • Test przewodników: Ciągłość, zwarcie, polaryzacja (odwrócenie przewodu)
 • Pomiar temperatury (dla czujnika Pt100/Pt1000)
 • Zaprogramowane sekwencje (wg VDE 0701-0702) do badania następujących typów PRCD: PRCD standard, SPE-PRCD, PRCD-S i PRCD-K
 • Możliwość zdalnego sterowania
 • Dodatkowe elementy bazy danych: nieruchomość, budynek, piętro i pokój – w celu lepszego ustrukturyzowania kompleksowych danych – oraz dodatkowe pola działów i centrów kosztów
 • Multi-print – wydruk wszystkich raportów dla testowanego urządzenia poprzez proste naciśnięcie klawisza (na drukarkę termiczną Z721S lub pamięć USB)
 • Szablony raportów definiowane przez użytkownika (do drukarki termicznej Z721S lub pamięci USB)
 • Transponder RFID (Z751R,S,T), odczyt i zapis (z SCANBASE RFID Z751E)
 • Eksport danych wszystkich danych głównych obiektów testowych i wyników testów do IZYTRONIQ i pamięci USB
 • Import danych wszystkich danych głównych obiektów testowych z IZYTRONIQ lub z pamięci USB

Opcjonalnie

 • Pakiet funkcji DB Comfort
 • Bluetooth

1 Urządzenie testujące SECUTEST PRO IQ

1 Kabel sieciowy

1 Sonda testowa, 2 m, nie zwinięta

1 Kabel USB, USB A do USB B, długość: 1.0 m

1 Wtykany klips aligatora

1 Zestaw kabli KS17-ONE dla wejść pomiaru napięcia

1 Certyfikat kalibracji

1 Zestaw skróconej instrukcji obsługi, D i GB

1 Zestaw kompletnych instrukcji obsługi dostępnych w Internecie

1 Oprogramowanie generujące raporty IZYTRONIQ BUSINESS STARTER

IZYTRONIQ Business
IZYTRONIQ Business

Oprogramowanie bazodanowe z edytorem raportów i generatorem kodów kreskowych do zarządzania urządzeniami, maszynami, systemami i urządzeniami medycznymi

IZYTRONIQ Education
IZYTRONIQ Education

Oprogramowanie bazodanowe z edytorem raportów i generatorem kodów kreskowych do zarządzania urządzeniami, maszynami, systemami i urządzeniami medycznymi

IZYTRONIQ Enterprise
IZYTRONIQ Enterprise

Oprogramowanie bazodanowe z edytorem raportów i generatorem kodów kreskowych do zarządzania urządzeniami, maszynami, systemami i urządzeniami medycznymi. Wariant Enterprise nadaje się do pracy w sieci

SECUTEST/SECULIFE M705xx Update
SECUTEST/SECULIFE M705xx Update

Aktualizacja oprogramowania dla M705xx – SECUTEST (ST) BASE, BASE10, PRO, SECULIFE ST BASE, BASE25, PRO

SECUTEST DB comfort
SECUTEST DB comfort

Comfort Package – dla SECUTEST/SECULIFE M7050

DRIVER CONTROL
DRIVER CONTROL

Wirtualny port COM dla przyrządów pomiarowych i testujących

UPDATE EN5067850699 M7050
UPDATE EN5067850699 M7050

Aktywacja sekwencji testowych wg EN 50678 / EN 50699/ IEC 62368 / IEC 62911

SECUTEST DB+
SECUTEST DB+

Rozszerzenie bazy danych dla SECUTEST BASE (10)

PC DOC IQ
PC DOC IQ
discontinued

PC DOC IQ jest uniwersalnym interfejsem i konwerterem danych dla IZYTRONIQ

METRACHECK 24 SECUTEST / PROFITEST
METRACHECK 24 SECUTEST / PROFITEST

Pakiet usług na okres 24 miesięcy

METRACHECK 36 SECUTEST / PROFITEST
METRACHECK 36 SECUTEST / PROFITEST

Pakiet usług na okres 36 miesięcy

METRACHECK 48 SECUTEST / PROFITEST
METRACHECK 48 SECUTEST / PROFITEST

Pakiet usług na okres 48 miesięcy

METRACHECK 60 SECUTEST / PROFITEST
METRACHECK 60 SECUTEST / PROFITEST

Pakiet usług na okres 60 miesięcy

AT16-DI
AT16-DI

16 A Adapter prądu 3-fazowego

AT32-DI
AT32-DI

32 A 3-fazowy adapter prądu

CEE16/CEE32
CEE16/CEE32

Kabel adaptera z wtyczek CEE16 do CEE32

CEE-ADAPTER
CEE-ADAPTER

Adapter gniazd trójfazowych

F2010
F2010

Uniwersalny futerał transportowy

SECU-CAL 10
SECU-CAL 10

Adapter kalibracyjny

SECULOAD N
SECULOAD N

Adapter pomiarowy

SECUTEST CLIP
SECUTEST CLIP

Miernik cęgowy do pomiaru prądu upływu

SORTIMO L-BOXX GM
SORTIMO L-BOXX GM

Uniwersalna plastikowa walizka systemowa na testery i akcesoria

Z721S
Z721S

Drukarka termiczna

Testowanie urządzeń do spawania łukowego za pomocą SECUTEST PRO