SV5
Adapter do podłączenia wielu czujników

Numer artykułu: Z745J

Złącze wielu sond do podłączenia sond pomiarowych 5x 4 mm i 5x 2 mm do pomiaru wielu dotykalnych części obudowy lub aplikacji.

Wszystkie zastosowane części i/lub wszystkie odsłonięte części przewodzące mogą być mierzone za pomocą jednego pomiaru prądu upływu urządzenia lub prądu upływu zastosowanej części lub prądu dotykowego (wszystkie wtyczki są połączone galwanicznie). Można pominąć czasochłonny pomiar na każdym zacisku.

SECULIFE ST HV
SECULIFE ST HV

Tester aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej