AT16-DI
16 A Adapter prądu 3-fazowego

Numer artykułu: Z750A

AT16-DI to adapter prądu trójfazowego 16A do testerów bezpieczeństwa elektrycznego serii SECUTEST i SECULIFE.

Urządzenia wyposażone w 5-biegunową, 16 A / 6 h wtyczkę CEE mogą być szybko i sprawnie testowane za pomocą adaptera AT16-DI CEE.

Podłącz adapter do urządzenia testowego przeznaczonego do testowania urządzeń przenośnych zgodnie z PN-EN 50699/EN 50699, PN-EN 50678/EN 50678 (VDE 0701-0702), PN-EN 62353/ IEC/EN 62353 (VDE 0751), PN-EN IEC 60974-9/ IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4) i PN-EN IEC 60601/ IEC 60601 w celu przeprowadzenia testów zgodnie z DIN VDE 0750/IEC 601, które jest wyposażone w gniazdo styku uziemiającego do podłączenia testowanego urządzenia i jest w stanie bezpośrednio zmierzyć prąd przewodu ochronnego.

ZASTOSOWANIE

Poniższe testy można wykonać na urządzeniach z wtyczkami CEE za pomocą adaptera AT16-DI CEE:

  • Test ciągłości przewodu ochronnego
  • Test izolacji
  • Pomiar równoważnego prądu upływu
  • Pomiar prądu różnicowego, L1-L2-L3-N
  • Test funkcji
SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECUTEST BASE IQ
SECUTEST BASE IQ

Tester instalacji elektrycznej

SECUTEST PRO IQ
SECUTEST PRO IQ

Tester instalacji elektrycznej

CEE16/CEE32
CEE16/CEE32

Kabel adaptera z wtyczek CEE16 do CEE32