SECULIFE ST BASE IQ
Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

Numer artykułu: M694A

Urządzenie testowe z sekwencjami testowymi zgodnymi z normami do sprawdzania bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń po naprawie i do badań okresowych (rozporządzenie DGUV nr 3, niemieckie rozporządzenie w sprawie urządzeń medycznych MPBetreibV).

SECULIFE ST BASE IQ zapewnia wszystkie funkcje pomiarowe i testowe do badania skuteczności środków ochronnych przy elektrycznych urządzeniach medycznych, a także urządzeniach spawalniczych – z predefiniowanymi, jak również programowalnymi sekwencjami testowymi, które są wymagane zgodnie z normami testowymi VDE 0701-0702, IEC/PN-EN 62353 (VDE 0751) i IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4).

Przyrządy pomiarowe należące do najnowszej generacji mierników SECULIFE pozwalają elektrykom i technikom medycznym bezpiecznie i rzetelnie badać i dokumentować zgodność aparatury z odpowiednimi normami.

Miernik SECULIFE ST BASE oferuje rozbudowane funkcje pomiarowe dzięki możliwości podłączenia drugiego czujnika oraz izolowanemu elektrycznie wejściu napięciowemu, np. badanie zabezpieczeń ochronnych pomiędzy dowolnymi podzespołami zamontowanych na stałe urządzeń, optymalizacja badania obwodów SELV/PELV, wyjść prądu spawalniczego, zestawów akumulatorów i ładowarek do akumulatorów, jak również zastosowanie w połączeniu z 3-fazowymi zasilaczami (np. AT3-III, AT3-IIS) i miernikami cęgowymi (np. WZ12C), które wyświetlają wartość prądu upływowego jako napięcie.

Obudowa i ściana przednia urządzenia pomiarowego mają właściwości antymikrobowe. W przeciwieństwie do właściwości antybakteryjnych, które eliminują wyłącznie bakterie, na właściwości antymikrobowe składa się cały szereg rozwiązań i mechanizmów hamujących rozwój drobnoustrojów, neutralizujących florę mikrobiologiczną i niszczących mikroorganizmy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

 • Obudowa o właściwościach antymikrobowych
 • 8 prekonfigurowanych sekwencji testowych dla szybkiego badania urządzeń
 • 1 uniwersalna, konfigurowalna sekwencja testowa
 • Pojedyncza sekwencja testowa z indywidualnymi pomiarami
 • Przeznaczony do obsługi przez wykwalifikowany personel
 • Rozbudowane funkcje zarządzania i przechowywania danych dla zautomatyzowanych sekwencji testowych i indywidualnych pomiarów (do 50 tysięcy zapisów)
 • Szybki dostęp do funkcji pomiaru i testowania za pomocą podwójnego pokrętła, bezpośrednich przycisków wyboru oraz przycisków ekranowych
 • Transponder RFID, odczyt/zapis (Z751R,S,T) za pomocą skanera SCANBASE RFID Z751E (UID lub pamięć w zależności od sposobu zaprogramowania czytnika)
 • Kolorowy wyświetlacz TFT 4,3” o wysokiej rozdzielczości
 • Wygodny pomiar w kilku punktach pomiarowych jednocześnie
 • Automatyczne podłączanie badanego urządzenia i wykrywanie kategorii ochrony
 • Kompaktowa, odporna na uderzenia obudowa ze zintegrowanym gumowym ochraniaczem
 • Generowanie kompletnych raportów zgodnych z wymogami prawnymi
 • Złącza dla:
  • wprowadzania danych* (2 x wtyczka USB typu A) oraz wymiany danych (1 x wtyczka USB typu B)
  • Rozbudowane ustawienia międzynarodowe (język, klawiatura, zestaw znaków, data, czas)
  • *USB z profilem ładowania interfejsu użytkownika – patrz oryginalne akcesoria dla kompatybilnych urządzeń

ZALETY

 • Podpowiedzi użytkownika za pomocą zaprogramowanych sekwencji testowych zgodnych ze standardami z automatyczną oceną, dzięki czemu wyjątkowo dobrze nadaje się do obsługi przez przeszkolone osoby
 • Szybki dostęp do funkcji pomiarowych i testowych za pomocą przełącznika obrotowego, przycisków bezpośredniego wyboru i przycisków programowych
 • Szczególnie nadaje się do zastosowań mobilnych, nawet na placach budowy i w środowisku przemysłowym, dzięki kompaktowej, odpornej na uderzenia obudowie ze zintegrowaną gumową osłoną
 • Unikalny wielokrotny pomiar umożliwia wygodną dokumentację kilku punktów pomiarowych
 • Nadaje się również do użytku międzynarodowego dzięki rozbudowanym opcjom ustawień języka, klawiatury, zestawu znaków, daty, godziny i standardów specyficznych dla kraju
 • podpowiedzi użytkownika za pomocą zaprogramowanych sekwencji testowych zgodnych ze standardami z automatyczną oceną, dzięki czemu wyjątkowo dobrze nadaje się do obsługi przez przeszkolone osoby
 • Szybki dostęp do funkcji pomiarowych i testowych za pomocą przełącznika obrotowego, przycisków bezpośredniego wyboru i przycisków programowych
 • Szczególnie nadaje się do zastosowań mobilnych, nawet na placach budowy i w środowisku przemysłowym, dzięki kompaktowej, odpornej na uderzenia obudowie ze zintegrowaną gumową osłoną
 • Unikalny wielokrotny pomiar umożliwia wygodną dokumentację kilku punktów pomiarowych
 • Nadaje się również do użytku międzynarodowego dzięki rozbudowanym opcjom ustawień języka, klawiatury, zestawu znaków, daty, godziny i standardów specyficznych dla kraju

ZASTOSOWANIE

Rzetelne, kompleksowe i efektywne testowanie:

 • Urządzenia elektryczne zgodnie ze specyfikacjami producenta za pomocą programowalnych sekwencji testowych opartych na dowolnych normach
 • Urządzenia elektryczne zgodne z normą DIN VDE 0701-0702, w tym przedłużacze i PRCD
 • Elektryczne urządzenia medyczne zgodnie z IEC/PN-EN 62353 (VDE 0751)
 • Sprzęt do spawania łukowego zgodnie z IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4)
 • Rezystancja przewodu ochronnego
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Pomiar prądu upływu: prąd ziemi ochronnej, prąd upływu urządzenia, prąd dotykowy, prąd upływu pacjenta
 • Prąd upływu z części aplikacyjnej, jako metoda zastępcza (alternatywna), metoda bezpośrednia, metoda różnicowa
 • Pomiar napięcia: napięcie kontaktowe, SELV, PELV
 • Czas zadziałania RCD
 • Badanie funkcjonalne (U, I, P, S, LF, f)
 • Kontrola linii: ciągłość, zwarcie, polaryzacja (zamiana przewodów)
 • Pomiar temperatury (dla czujnika Pt100 / Pt1000)
 • Wstępnie zaprogramowane sekwencje (zgodnie z VDE 0701-0702) do testowania następujących typów PRCD: standard PRCD, SPE-PRCD, PRCD-S i PRCD-K
 • Możliwość zdalnego sterowania
 • Dodatkowe elementy bazy danych: nieruchomość, budynek, piętro i pomieszczenie – w celu lepszej strukturyzowania kompleksowych danych – plus dodatkowe pola działów i centrów kosztów
 • Multi-print – wydruk wszystkich raportów dla testowanego urządzenia za pomocą prostego naciśnięcia klawisza (do drukarki termicznej Z721S lub pamięci USB)
 • Tworzenie szablonów raportów zdefiniowanych przez użytkownika (dla drukarki termicznej Z721S lub pamięci USB) za pomocą ReportDesigner (bezpłatne pobieranie z myGMC)
 • Transponder RFID (Z751R,S,T), odczyt i zapis (z SCANBASE RFID Z751E)
 • Eksport danych wszystkich danych podstawowych obiektu testowego i wyników testów do IZYTRONIQ i pamięci USB
 • Import danych wszystkich danych podstawowych obiektu testowego z IZYTRONIQ lub z pamięci USB

1 przyrząd testowy SECULIFE ST BASE IQ

1 kabel sieciowy

1 sonda pomiarowa, 2 m, nie zwinięta

1 kabel USB, USB A na USB B, długość: 1,0 m

1 wtykany zacisk krokodylkowy

1 zestaw kabli KS17-ONE do wejść pomiaru napięcia

1 świadectwo kalibracji

1 Zestaw skróconej instrukcji obsługi, D i GB

1 Komplet pełnej instrukcji obsługi dostępnej w Internecie

1 oprogramowanie do generowania raportów IZYTRONIQ

IZYTRONIQ Business
IZYTRONIQ Business

Oprogramowanie bazodanowe z edytorem raportów i generatorem kodów kreskowych do zarządzania urządzeniami, maszynami, systemami i urządzeniami medycznymi

IZYTRONIQ Education
IZYTRONIQ Education

Oprogramowanie bazodanowe z edytorem raportów i generatorem kodów kreskowych do zarządzania urządzeniami, maszynami, systemami i urządzeniami medycznymi

IZYTRONIQ Enterprise
IZYTRONIQ Enterprise

Oprogramowanie bazodanowe z edytorem raportów i generatorem kodów kreskowych do zarządzania urządzeniami, maszynami, systemami i urządzeniami medycznymi. Wariant Enterprise nadaje się do pracy w sieci

SECUTEST/SECULIFE M705xx Update
SECUTEST/SECULIFE M705xx Update

Aktualizacja oprogramowania dla M705xx – SECUTEST (ST) BASE, BASE10, PRO, SECULIFE ST BASE, BASE25, PRO

DRIVER CONTROL
DRIVER CONTROL

Wirtualny port COM dla przyrządów pomiarowych i testujących