SECULOAD N
Adapter pomiarowy

Numer artykułu: Z745R

Adapter kontrolny do badania napięcia otwartego przy urządzeniach spawalniczych wg EN 60974/ PN-EN IEC 60974.

W połączeniu z woltomierzem adapter testowy służy do badania urządzeń spawalniczych zgodnie z normą EN 60974-4:2007/ PN-EN IEC 60974.

Norma ta przewiduje, że wartości szczytowe napięcia przy otwartym obwodzie nie mogą przekraczać wartości granicznych niezależnie od zastosowanych ustawień.

W prostowniku wartości szczytowej SECULOAD-N zastosowano zalecaną przez normę diodę prostowniczą 1N 4007. Dioda ta jest diodą prostowniczą mocy i ze względu na zasadę konstrukcji nadaje się tylko do źródeł napięcia o małej częstotliwości taktowania w zakresie częstotliwości sieciowych lub do źródeł napięcia z konwencjonalnymi transformatorami.

Na rynku dostępne są jednak urządzenia spawalnicze, w których zastosowano impulsowe źródła napięcia o znacznie większej częstotliwości taktowania. Urządzenia te mogą wytwarzać impulsy o wysokim napięciu, które z kolei nie są w pełni przechwytywane przez prostownik wartości szczytowej SECULOAD-N. W takich przypadkach napięcie emitowane przez SECULOAD-N może być wyraźnie niższe od wartości szczytowych napięcia wyjściowego urządzenia spawalniczego. Należy koniecznie uwzględnić ten fakt przy ocenie mierzonych wartości!

SECULIFE ST HV
SECULIFE ST HV

Tester aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECUTEST BASE IQ
SECUTEST BASE IQ

Tester instalacji elektrycznej

SECUTEST PRO IQ
SECUTEST PRO IQ

Tester instalacji elektrycznej

adapter testowy SECULOAD N
kable pomiarowe z zaciskami aligatorskimi
instrukcja obsługi

Uwaga: W połączeniu z SECUSTAR FM dodatkowo wymagany jest multimetr z funkcją trzymania wartości szczytowej (np. METRAHIT TECH / XTRA).

Testowanie urządzeń do spawania łukowego za pomocą SECUTEST PRO