VL2 E
Adapter do badania rezystancji izolacji i żył ochronnych urządzeń i kabli przedłużających

Numer artykułu: Z745W

Adapter testowy przeznaczony jest do wykonywania pomiarów i testów przy urządzeniach elektrycznych i przedłużaczach ze złączami wtykowymi CEE w połączeniu z przyrządami testowymi zgodnie z następującą normą:

  • DIN VDE 0701-0702 (testowanie po naprawie i testowanie okresowe)
  • PN-EN 50699 (Badania okresowe urządzeń elektrycznych)
  • PN-EN 50678 (Wymagania ogólne do badań bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych po naprawie)

ZASTOSOWANIE

Następujące wielkości mogą być testowane za pomocą adaptera w połączeniu z przyrządami kontrolnymi, które są przeznaczone do przeprowadzania odpowiednich testów:

Urządzenia elektryczne

  • Rezystancja przewodu ochronnego
  • Rezystancja izolacji (pomiar L1, L2, L3 i N zwartych do PE)
  • Równoważny prąd upływu

Kable przedłużające

  • Rezystancja przewodu ochronnego
  • Rezystancja izolacji (pomiar L1, L2, L3 i N zwartych do PE)
  • Test funkcji dla przedłużaczy jedno- i trójfazowych obejmujący badanie ciągłości żył, zwarcia i odwrócenia polaryzacji (obrót w prawo) – prosty z pomiarem rezystancji izolacji za pomocą przełącznika obrotowego
SECULIFE ST HV
SECULIFE ST HV

Tester aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

1 adapter do testów VL2 E

1 instrukcja obsługi

1 wkładka do gniazda C6 wg EN 60320 C13 (urządzenia nienagrzewające się, wtyczka IBM 10 A do 2,5 A)