SECULIFE ST HV
Tester aparatury medycznej

Numer artykułu: M693C

Numer artykułu: M693D (SECULIFE ST HV (wewn.) do użytku międzynarodowego z interfejsem użytkownika w języku angielskim)

Przyrząd testowy ze zgodnymi z normami sekwencjami testowymi zgodnie z PN-EN 62353, PN-EN 60601, EN 61010, EN 60335, EN 60950, VDE 0701-0702 do badania bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń, w szczególności po naprawie lub w Produkcja.

Jako wielofunkcyjne urządzenie testujące SECULIFE ST jest idealnie przystosowany do przeprowadzania i dokumentowania pomiarów sprzętu medycznego. Umożliwia precyzyjne testowanie przenośnego sprzętu medycznego; może być również wykorzystywany przy dużych urządzeniach, przykładowo aparaturze rentgenowskiej oraz urządzeniach do rezonansu magnetycznego.

Sterowany za pomocą menu SECULIFE ST umożliwia pomiar wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa charakterystycznych wielkości elektrycznych. Ponadto użytkownik może wybierać pomiędzy w pełni zautomatyzowaną bądź wykonywaną przez użytkownika sekwencją testującą.

SECULIFE ST wykrywa źródło zasilania, klasę bezpieczeństwa i błędy na złączach zasilania w testowanym urządzeniu. Ma możliwość w pełni automatycznego wykonania pomiarów zgodnych z właściwymi standardami, co upraszcza procedurę testowania do następujących czynności: wybrać normę, wcisnąć przycisk startu i odczytać wyniki. Istnieje również możliwość wykonywania kompletnych testów funkcjonalnych w dużych urządzeniach ze zintegrowanym złączem testowym. SECULIFE ST jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczający operatora.

Zakres możliwych zastosowań i pomiarów przeprowadzanych przy zastosowaniu SECULIFE ST jest poszerzony o rozliczne funkcje miernika uniwersalnego. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie indywidualnie skonfigurowanych pojedynczych pomiarów.

Jako wielofunkcyjny przyrząd testowy SECULIFE ST idealnie nadaje się do wykonywania i dokumentowania pomiarów urządzeń medycznych. Pozwala na precyzyjne testowanie przenośnych urządzeń medycznych, a także może być stosowany do dużych urządzeń, takich jak sprzęt rentgenowski i skanery MRI.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

SECULIFE ST to jedyne dostępne na rynku urządzenie pomiarowe, zaprojektowane do testowania sprzętu medycznego zasilanego prądem trójfazowym. W tym celu istnieje możliwość załączenia opcjonalnych prądowych adapterów trójfazowych AT3-IIIE oraz AT3-IIS.

ZASTOSOWANIE

Testowanie bezpieczeństwa elektrycznego:

 • Elektryczne urządzenia medyczne, zgodnie z PN-EN 62353 / DIN VDE 0751 i PN-EN 60601
 • Wyposażenie elektryczne zgodnie z DIN VDE 0701-0702
 • Testy rutynowe, testy dla typu, np. zgodnie z EN 61010, EN 60950, EN 60335 etc

Opcje pomiarowe:

 • Testy rezystancji przewodu ochronnego prądem o natężeniu 200mA DC, 10A AC oraz 25A AC
 • Rezystancja izolacji
 • Prąd upływu do ziemi
 • Prąd kontaktowy (prąd upływu urządzenia)
 • Prąd upływu pacjenta, AC i DC
 • Prąd pomocniczy pacjenta
 • Procedura ekwiwalentnego prądu upływu
 • Procedura pomiaru bezpośredniego
 • Procedura różnicowego pomiaru prądu
 • Możliwość podłączenia do 10 aplikacji pacjęta (4 mm) oraz indywidualne oznaczenie grup
 • Pamięć wewnętrzna o pojemności do 125 testów

Interfejsy:

 • Port RS232
 • Adapter pamięci SecuStore (opcjonalny)

Zasilanie: podłączenie do sieci 110 V / 60 Hz, 230 V / 50 Hz

Opcje: drukarka-pamięć-interfejs (moduł PSI)

Oprogramowanie: SECULIFE ST jest kompatybilny z PS3, visualFM, Fundamed, MD Data i innymi pakietami oprogramowania

Typ: SECULIFE ST HV

Właściwości Kombinacja: jak M693A, ale z prądem 200 mA DC i 25 A AC dodatkowo z testem wysokiego napięcia max. 6 126 kV DC (ok. 4 kV AC)

Nr artykułu Preferowane typy: M693C

Typ Cechy Nr. Art
Preferowane typy
SECULIFE ST
np: SECULIFE ST HV
Do wyboru pomiar prądem o natężeniu 200 mA DC i 10 A AC lub
200 mA DC i 25 A AC, Możliwość wykonania testu wysokiego napięcia do 6 kV DC,
Sekwencje dla IEC 60601 i więcej …
M6930- (za pośrednictwem funkcji)
SECULIFE ST Pomiar prądem o natężeniu 200 mA DC i 10 A AC;
Sekwencje dla IEC 61010, 60335, 60950, 60601
Pamięć wewnętrzna o pojemności do 125 testów,
Wykrywanie sondy na przewodzie ochronnym
Funkcja “bezpośredniego drukowania” po każdym pomiarze
M693A
SECULIFE ST takie jak M693A, dodatkowo do użytku międzynarodowego z zestawem złącz sieciowych zgodnych dla kraju użytkownika oraz interfejs użytkownika w języku angielskim M693B
SECULIFE ST HV takie jak M693A, dodatkowo pomiar prądem o natężeniu
200 mA DC i 25 A AC możliwość wykonania testu wysokiego napięcia do max. 6,126 kV DC (około 4 kV AC)
M693C
SECULIFE ST HV takie jak M693C, dodatkowo do użytku międzynarodowego z zestawem złącz sieciowych zgodnych dla kraju użytkownika (z użyciem adaptera: test wysokiego napięcia max. 1,5 kV DC) oraz interfejs użytkownika w języku angielskim M693D

1 przyrząd testowy z 10 + 2 złączami do części aplikacyjnych

1 kabel sondy z sondą pomiarową

1 wtykany zacisk krokodylkowy do sond pomiarowych

3 wtykowe szybkozłączki

10-żyłowy kabel przyłączeniowy pacjenta 2 mm

10 Clip-on zacisk krokodylkowy 2 mm

1 świadectwo kalibracji na DAkkS

1 instrukcja obsługi

1 pasek do noszenia

ETC
ETC

Oprogramowanie ETC do tworzenia raportów pomiarowych dla testerów PROFITEST, SECUTEST, MINITEST, SECULIFE i METRISO

SECU-UP
SECU-UP

Aktualizacja oprogramowania dla serii SECUTEST

AT3-II S32
AT3-II S32

Adapter do testowania urządzeń 3-fazowych

AT3-III-E
AT3-III-E

Adapter do testowania urządzeń 3-fazowych i kabli przedłużających

AT3-IIS
AT3-IIS

Adapter do testowania urządzeń 3-fazowych

AT16-DI
AT16-DI

16 A Adapter prądu 3-fazowego

AT32-DI
AT32-DI

32 A 3-fazowy adapter prądu

BRUSH PROBE
BRUSH PROBE

Czujnik szczotkowy

CEE16/CEE32
CEE16/CEE32

Kabel adaptera z wtyczek CEE16 do CEE32

CEE-ADAPTER
CEE-ADAPTER

Adapter gniazd trójfazowych

EL1
EL1

Adapter do testowania kabli przedłużających jednofazowych

F2000
F2000

Uniwersalny futerał transportowy

F2010
F2010

Uniwersalny futerał transportowy

F2020
F2020

Duży uniwersalny futerał

KS13
KS13

Zestaw kabli do podłączenia testerów do sieci elektrycznej

PA4
PA4

Adapter dla kable łączące pacjenta

RFID TAGS
RFID TAGS

Identyfikator tagów rfid

SECU-CAL 10
SECU-CAL 10

Adapter kalibracyjny

Z721E
Z721E

Drukarka etykiet

SCANBASE RFID
SCANBASE RFID

Czytnik / rejestrator RFID (13,56 MHz) dla urządzeń testowych z portem RS 232

SECULOAD N
SECULOAD N

Adapter pomiarowy

SECUTEST CLIP
SECUTEST CLIP

Miernik cęgowy do pomiaru prądu upływu

SECUTEST SI+
SECUTEST SI+

Moduł do przechowywania i wprowadzania danych

SK
SK

Kabel sondy do pomiarów żył ochronnych

SORTIMO L-BOXX GM
SORTIMO L-BOXX GM

Uniwersalna plastikowa walizka systemowa na testery i akcesoria

SV5
SV5

Adapter do podłączenia wielu czujników

TF220_550
TF220_550

Zanurzeniowe czujniki temperatury

VL2 E
VL2 E

Adapter do badania rezystancji izolacji i żył ochronnych urządzeń i kabli przedłużających

Z720A
Z720A

Czytnik kodów barowych

Z721S
Z721S

Drukarka termiczna