SECULIFE ST HV
Tester aparatury medycznej

Numer artykułu: M693C

Numer artykułu: M693D (SECULIFE ST HV (wewn.) do użytku międzynarodowego z interfejsem użytkownika w języku angielskim)

Przyrząd testowy ze zgodnymi z normami sekwencjami testowymi zgodnie z PN-EN 62353, PN-EN 60601, EN 61010, EN 60335, EN 60950, VDE 0701-0702 do badania bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń, w szczególności po naprawie lub w Produkcja.

Jako wielofunkcyjne urządzenie testujące SECULIFE ST jest idealnie przystosowany do przeprowadzania i dokumentowania pomiarów sprzętu medycznego. Umożliwia precyzyjne testowanie przenośnego sprzętu medycznego; może być również wykorzystywany przy dużych urządzeniach, przykładowo aparaturze rentgenowskiej oraz urządzeniach do rezonansu magnetycznego.

Sterowany za pomocą menu SECULIFE ST umożliwia pomiar wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa charakterystycznych wielkości elektrycznych. Ponadto użytkownik może wybierać pomiędzy w pełni zautomatyzowaną bądź wykonywaną przez użytkownika sekwencją testującą.

SECULIFE ST wykrywa źródło zasilania, klasę bezpieczeństwa i błędy na złączach zasilania w testowanym urządzeniu. Ma możliwość w pełni automatycznego wykonania pomiarów zgodnych z właściwymi standardami, co upraszcza procedurę testowania do następujących czynności: wybrać normę, wcisnąć przycisk startu i odczytać wyniki. Istnieje również możliwość wykonywania kompletnych testów funkcjonalnych w dużych urządzeniach ze zintegrowanym złączem testowym. SECULIFE ST jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, zabezpieczający operatora.

Zakres możliwych zastosowań i pomiarów przeprowadzanych przy zastosowaniu SECULIFE ST jest poszerzony o rozliczne funkcje miernika uniwersalnego. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie indywidualnie skonfigurowanych pojedynczych pomiarów.

Jako wielofunkcyjny przyrząd testowy SECULIFE ST idealnie nadaje się do wykonywania i dokumentowania pomiarów urządzeń medycznych. Pozwala na precyzyjne testowanie przenośnych urządzeń medycznych, a także może być stosowany do dużych urządzeń, takich jak sprzęt rentgenowski i skanery MRI.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

SECULIFE ST to jedyne dostępne na rynku urządzenie pomiarowe, zaprojektowane do testowania sprzętu medycznego zasilanego prądem trójfazowym. W tym celu istnieje możliwość załączenia opcjonalnych prądowych adapterów trójfazowych AT3-IIIE oraz AT3-IIS.

ZASTOSOWANIE

Testowanie bezpieczeństwa elektrycznego:

 • Elektryczne urządzenia medyczne, zgodnie z PN-EN 62353 / DIN VDE 0751 i PN-EN 60601
 • Wyposażenie elektryczne zgodnie z DIN VDE 0701-0702
 • Testy rutynowe, testy dla typu, np. zgodnie z EN 61010, EN 60950, EN 60335 etc

Opcje pomiarowe:

 • Testy rezystancji przewodu ochronnego prądem o natężeniu 200mA DC, 10A AC oraz 25A AC
 • Rezystancja izolacji
 • Prąd upływu do ziemi
 • Prąd kontaktowy (prąd upływu urządzenia)
 • Prąd upływu pacjenta, AC i DC
 • Prąd pomocniczy pacjenta
 • Procedura ekwiwalentnego prądu upływu
 • Procedura pomiaru bezpośredniego
 • Procedura różnicowego pomiaru prądu
 • Możliwość podłączenia do 10 aplikacji pacjęta (4 mm) oraz indywidualne oznaczenie grup
 • Pamięć wewnętrzna o pojemności do 125 testów

Interfejsy:

 • Port RS232
 • Adapter pamięci SecuStore (opcjonalny)

Zasilanie: podłączenie do sieci 110 V / 60 Hz, 230 V / 50 Hz

Opcje: drukarka-pamięć-interfejs (moduł PSI)

Oprogramowanie: SECULIFE ST jest kompatybilny z PS3, visualFM, Fundamed, MD Data i innymi pakietami oprogramowania

Typ: SECULIFE ST HV

Właściwości Kombinacja: jak M693A, ale z prądem 200 mA DC i 25 A AC dodatkowo z testem wysokiego napięcia max. 6 126 kV DC (ok. 4 kV AC)

Nr artykułu Preferowane typy: M693C

Typ Cechy Nr. Art
Preferowane typy
SECULIFE ST
np: SECULIFE ST HV
Do wyboru pomiar prądem o natężeniu 200 mA DC i 10 A AC lub
200 mA DC i 25 A AC, Możliwość wykonania testu wysokiego napięcia do 6 kV DC,
Sekwencje dla IEC 60601 i więcej …
M6930- (za pośrednictwem funkcji)
SECULIFE ST Pomiar prądem o natężeniu 200 mA DC i 10 A AC;
Sekwencje dla IEC 61010, 60335, 60950, 60601
Pamięć wewnętrzna o pojemności do 125 testów,
Wykrywanie sondy na przewodzie ochronnym
Funkcja “bezpośredniego drukowania” po każdym pomiarze
M693A
SECULIFE ST takie jak M693A, dodatkowo do użytku międzynarodowego z zestawem złącz sieciowych zgodnych dla kraju użytkownika oraz interfejs użytkownika w języku angielskim M693B
SECULIFE ST HV takie jak M693A, dodatkowo pomiar prądem o natężeniu
200 mA DC i 25 A AC możliwość wykonania testu wysokiego napięcia do max. 6,126 kV DC (około 4 kV AC)
M693C
SECULIFE ST HV takie jak M693C, dodatkowo do użytku międzynarodowego z zestawem złącz sieciowych zgodnych dla kraju użytkownika (z użyciem adaptera: test wysokiego napięcia max. 1,5 kV DC) oraz interfejs użytkownika w języku angielskim M693D

1 przyrząd testowy z 10 + 2 złączami do części aplikacyjnych

1 kabel sondy z sondą pomiarową

1 wtykany zacisk krokodylkowy do sond pomiarowych

3 wtykowe szybkozłączki

10-żyłowy kabel przyłączeniowy pacjenta 2 mm

10 Clip-on zacisk krokodylkowy 2 mm

1 świadectwo kalibracji na DAkkS

1 instrukcja obsługi

1 pasek do noszenia

ETC
ETC

Oprogramowanie ETC do tworzenia raportów pomiarowych dla testerów PROFITEST, SECUTEST, MINITEST, SECULIFE i METRISO

SECU-UP
SECU-UP

Aktualizacja oprogramowania dla serii SECUTEST

AT3-II S32
AT3-II S32

Адаптер для проверки 3-фазных устройств

AT3-III E
AT3-III E

Адаптер для проверки 3-фазных устройств и удлинителей

CEE-ADAPTER
CEE-ADAPTER

Адаптер для трехфазных компонентов нагрузки

SECU-CAL 10
SECU-CAL 10

Калибровочный адаптер

VL2 E
VL2 E

Адаптер для проверки защитного проводника и сопротивления изоляции

Z720A
Z720A

Считыватель штрих-кода

AT3-II S
AT3-II S

Адаптер для проверки 3-фазных устройств

BARCODERRINTER Z721E
BARCODERRINTER Z721E

Принтер этикеток

BRUSH PROBE
BRUSH PROBE

Зонд типа «щетка»

EL1
EL1

Адаптер для тестирования однофазных удлинительных кабелей

F2000
F2000

Универсальная сумка для переноски приборов

F2020
F2020

Большая универсальная сумка для переноски приборов

KS13
KS13

Комплект кабелей для подключения тестеров к сети

Z751G
Z751G

Считывающее устройство RFID-меток

SK
SK

Зонд с кабелем

SV5
SV5

Адаптер для подключения нескольких датчиков

TF220_550
TF220_550

Погружные датчики температуры

PA4
PA4

Соединительные кабели пациента

RS232-USB CONVERTER
RS232-USB CONVERTER

Конвертер интерфейса

SECUTEST SI+
SECUTEST SI+

Модуль хранения и ввода данных

AT16-DI
AT16-DI

Трехфазный адаптер тока на 16 А

AT32-DI
AT32-DI

Трехфазный адаптер тока на 32 А

CEE16/32
CEE16/32

Кабель-переходник

F2010
F2010

Большая универсальная сумка для переноски

SECULOAD — N
SECULOAD — N

Измерительный адаптер

SECUTEST CLIP
SECUTEST CLIP

Токоизмерительные клещи для измерения тока утечки

SORTIMO L-BOXX GMC-I
SORTIMO L-BOXX GMC-I

Пластиковый футляр для тестеров электробезопасности и принадлежностей

Z721S
Z721S

Термопринтер