ETC
Oprogramowanie do generowania raportów ETC dla PROFITEST, SECUTEST, MINITEST, SECULIFE i METRISO

Numer artykułu: ETC

ETC oferuje szeroką gamę opcji wsparcia w zakresie gromadzenia danych i zarządzania nimi, tworzenia raportów z testów oraz kontroli sekwencji testów.

ETC oferuje szeroką gamę opcji wsparcia w zakresie gromadzenia danych i zarządzania nimi, tworzenia raportów z testów oraz kontroli sekwencji testów.

SECULIFE ST HV
SECULIFE ST HV

Tester aparatury medycznej

SECUTEST SIII+
SECUTEST SIII+

Tester instalacji elektrycznych, urządzeń medycznych

METRISO PRIME+
METRISO PRIME+

Tester rezystancji izolacji do 5000 V

METRISO XTRA
METRISO XTRA

Cyfrowy miernik rezystancji izolacji do 1000 V

MINITEST 3P MASTER
MINITEST 3P MASTER

Przyrząd do badań wg DIN VDE 0701-0702 – z gniazdami CEE

PROFITEST INTRO
PROFITEST INTRO

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych

Zakres funkcji dla:

SECUTEST Base(10), Pro (nowe), SECULIFE ST BASE do wersji 1.8.3

SECUTESTSII+, S2N+.., SIII, SIII+, PSI, SI, SI+, SECULIFE ST

 • Oprogramowanie kopiuje aktualne wyniki testów
 • Oprogramowanie kopiuje wyniki testów z pamięci wewnętrznej lub z modułu (P) SI (niewymagane dla serii 4)
 • Dane raportu mogą być uzupełniane
 • Skrócony * raport z testu można zapisać jako plik PDF
 • Skondensowany * eksport danych jest możliwy do formatów Excel, CSV i XML
 • Wszystkie dane z raportu z testu są zapisywane w pliku XML (nazwa pliku. etc)

* Dane skondensowane są wybierane w taki sposób, aby raport z testu był generowany tylko z jednej strony, jeśli to możliwe.

PROFITEST MBASE, MTECH, MPRO, MXTRA, INTRO
(MBASE + MTECH < V02.21.00), (MBASE+, MTECH+, MPRO + MXTRA < V01.16.00)

 • Oprogramowanie pozyskuje wszystkie ważne dane do raportów zgodnie z DIN VDE 0100, część 600
 • Raporty z testów (ZVEH) mogą być generowane automatycznie, szablony raportów dla ochrony odgromowej wg DIN EN 62305-3 i uziomy fundamentowe wg DIN 18014
 • Struktury rozdzielcze z obwodami elektrycznymi i danymi RCD mogą być indywidualnie definiowane
 • Utworzone struktury można zapisać w pamięci i w razie potrzeby załadować do przyrządu testowego
 • Przyrząd testowy i komputer mogą wymieniać dane dwukierunkowo przez USB
 • Dane mogą być eksportowane do formatów Excel, CSV i XML

PROFITEST 204 / METRAMACHINE 204 / 439

 • To oprogramowanie umożliwia odbieranie i przesyłanie danych maszyny ze zmierzonymi wartościami
 • i umożliwia późniejsze generowanie raportów zgodnie z DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)
 • Utworzone struktury można zapisać w pamięci, a ich dane maszynowe wczytać do przyrządu testowego
 • Przyrząd testowy i komputer mogą wymieniać dane dwukierunkowo przez adapter USB – RS 232 lub przez RS 232
 • Dane mogą być eksportowane do formatów Excel, CSV i XML

MINITEST Pro / Master i SECULIFE SR

 • Oprogramowanie kopiuje zmierzone wartości z przyrządów testowych
 • Dane raportu mogą być uzupełniane
 • Można ustawić wartości graniczne
 • Raporty z badań można zapisywać jako pliki PDF
 • Dane mogą być eksportowane do formatów Excel, CSV i XML
 • Dla SECULIFE SR można utworzyć i wykonać dodatkowe sekwencje testowe

METRISO XTRA, G1000+, PRIME+, 5000D-PI

 • Oprogramowanie kopiuje zmierzone wartości z przyrządów testowych
 • Dane raportu mogą być uzupełniane
 • Można ustawić wartości graniczne
 • Raporty z badań można zapisywać jako pliki PDF
 • Dane mogą być eksportowane do formatów Excel, CSV i XML

Adapter pamięci SecuStore do serii SECUTEST i SECULIFE ST

 • Oprogramowanie kopiuje raporty z testów z karty pamięci i automatycznie zapisuje je jako pliki PDF

Bezpłatne pobieranie za pośrednictwem portalu myGMC pod adresem https://www.gmc-instruments.de/en/services/mygmc/ (po rejestracji)