IZYTRONIQ ENTERPRISE
Oprogramowanie do zarządzania bazą danych

Numer artykułu: S107ZZ

Oprogramowanie bazodanowe z edytorem raportów i generatorem kodów kreskowych do zarządzania urządzeniami, maszynami, systemami i urządzeniami medycznymi. Wariant Enterprise nadaje się do pracy w sieci.

Wspólną cechą wariantów enterprise jest praca zespołowa. Oprogramowanie jest instalowane na kilku komputerach PC, które współdzielą dane w jednej bazie danych. W zależności od wariantu dane mogą być udostępniane zarówno online, jak i offline. W zależności od wymagań można zakupić dowolną liczbę licencji dla pracy wielu użytkowników.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

Enterprise Premium

 • Struktura drzewiasta dla obiektów stacjonarnych 1
 • Struktura drzewa dla urządzeń przenośnych 2
 • Struktura drzewiasta dla lokalizacji (nieruchomości, budynków, podłóg i pomieszczeń)
 • Zarządzanie instrumentem testowym i katalogiem
 • Twórz sekwencje urządzeń
 • Edytor katalogu
 • Administracja użytkownika
 • Aktywny/nieaktywny (usunięcie przyrządów z serwisu)
 • Zarządzanie dokumentami – dodawanie załączników do instrumentów, usuwanie raportów
 • MULTI zmiany
 • Zapisz/usuń filtr
 • Zapisz / usuń zaznaczenie struktury drzewa (szybkie linki)
 • Tworzenie sekwencji zdalnych (IZY-Remote)
 • Analiza i trendowanie identycznych sekwencji testowych danego obiektu
 • Wydruk w formacie PDF z globalnymi statystykami, w tym procentową awaryjnością
 • Rozszerzona karta rejestracyjna z indywidualnymi polami danych
 • Zarządzanie rolami i uprawnieniami użytkowników
 • Importuj z załącznikami (plik IZY)
 • Eksport z załącznikami (plik IZY)
 • Przechowywanie danych we wspólnej bazie danych

Enterprise Ultimate (co najmniej jedna licencja Enterprise Premium jest wymagana jako warunek wstępny)

 • Tryb offline, replikacja danych

1 (Maszyna i system)
2 (Urządzenia i wyroby medyczne)

ZALETY

 • IZYTRONIQ to nowo opracowane oprogramowanie testowe, za pomocą którego cały scenariusz testowy może być wizualizowany, zarządzany i dokumentowany w sposób odporny na audyty, niezależny od przyrządu
 • IZYTRONIQ oferuje nowoczesny układ raportów oparty na Microsoft Word, który pozwala na szybkie i łatwe automatyczne generowanie wysoce profesjonalnych raportów, tabel, grafik i dokumentów z wykorzystaniem dowolnych aktualnych danych
 • Dzięki modułowej konstrukcji IZYTRONIQ można dostosować do rzeczywistych potrzeb klienta. Jeśli wymagania dotyczące Twojego systemu zarządzania testami staną się bardziej rozbudowane, IZYTRONIQ może zostać rozszerzony zgodnie z potrzebami
 • Interfejs użytkownika został opracowany zgodnie z zasadą szybkiego i łatwego pozyskiwania złożonych struktur
 • IZYTRONIQ automatycznie wykrywa i zarządza wzajemnie połączonymi przyrządami testowymi oraz pyta o ich dostępny zakres funkcji
 • Synchronizacja struktur pamięci i mierzonych wartości została znacznie uproszczona dzięki inteligentnemu importowi i eksportowi danych testowych

ZASTOSOWANIE

IZYTRONIQ umożliwia pozyskiwanie danych pomiarowych i zarządzanie obiektami testowymi i testowaniem, a także prostą, sprawdzoną w audytach dokumentację do testowania urządzeń, systemów, maszyn i urządzeń medycznych.

Przegląd wersji IZYTRONIQ

IZYTRONIQ został opracowany do zastosowań przemysłowych i handlowych z własnymi działami elektrycznymi, do szkolenia zawodowego i dokształcania oraz do zastosowań serwisowych i naprawczych w branży elektrycznej.

PROFITEST PRIME
PROFITEST PRIME

Tester maszyn elektrycznych

PROFITEST PRIME AC width=
PROFITEST PRIME AC

Tester maszyn elektrycznych

METRAHIT IM E-DRIVE BT
METRAHIT IM E-DRIVE BT

Tester Izolacji, Miliamperomierz, Multimetr TRMS, Tester zwarć

METRAHIT IM XTRA BT
METRAHIT IM XTRA BT

Tester Izolacji, Miliamperomierz, Multimetr TRMS, Tester zwarć

PROFITEST MXTRA IQ
PROFITEST MXTRA IQ

Wielofunkcyjny miernik instalacji

PROFITEST MF TECH
PROFITEST MF TECH

Wielofunkcyjny miernik domowych i przemysłowych instalacji elektrycznych

PROFITEST MF XTRA
PROFITEST MF XTRA

Wielofunkcyjny miernik domowych i przemysłowych instalacji elektrycznych

PROFITEST MPRO IQ
PROFITEST MPRO IQ

Wielofunkcyjny miernik instalacji

PROFITEST MTECH+ IQ
PROFITEST MTECH+ IQ

Wielofunkcyjny miernik instalacji

SECULIFE IP IQ
SECULIFE IP IQ

Przyrząd pomiarowy do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej według norm PN-HD 60364-6 / DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECUTEST BASE IQ
SECUTEST BASE IQ

Tester instalacji elektrycznej

SECUTEST PRO IQ
SECUTEST PRO IQ

Tester instalacji elektrycznej

PROFITEST MTECH+ IQ E-MOBILITY-PAKET
PROFITEST MTECH+ IQ E-MOBILITY-PAKET

Zestaw przyrządów testowych do testowania elektrycznych punktów ładowania

Minimalne wymagania:

Minimalne komponenty oprogramowania:

System operacyjny: Windows 10 wersja 1809

.NET Framework 4.6.1*

Minimalne komponenty sprzętowe:

Procesor: Duocore i3 > 3,4 GHz (obsługiwane są tylko procesory x86 i x64)

RAM: ≥ 4 GB

Dysk twardy: co najmniej 4 GB dostępnej pamięci (w zależności od ilości danych)

Rozdzielczość: 1280 x 800

Zalecane składniki oprogramowania:

System operacyjny: Windows 10 w wersji 1909

Sprzęt .NET Framework 4.6.1*

Zalecane komponenty sprzętowe:

Procesor: Quad Core i7 2,8 GHz (obsługiwane są tylko procesory x86 i x64)

RAM: ≥ 8 GB

Dysk twardy: co najmniej 4 GB dostępnej pamięci (w zależności od ilości danych)

Rozdzielczość: 1920 x 1080 – ekran dotykowy i aktywne pióro

Minimalne składniki oprogramowania serwera:

System operacyjny: Windows Server 2016

.NET Framework 4.6.1*

MS SQL Server, dla bazy danych

Aktywowane IIS MS SQL Management Studio

Minimalny sprzęt:

Czterordzeniowy procesor

RAM 8 GB

Dysk twardy 10 GB

Sieć 100 Mb/s

Zalecany składnik oprogramowania serwera:

System operacyjny: Windows Server 2016

.NET Framework 4.6.1*

MS SQL Server, dla bazy danych

Aktywowane IIS MS SQL Management Studio

Zalecany sprzęt:

Czterordzeniowy procesor

RAM 16 GB

Dysk twardy 15 GB

Sieć 1 Gb/s

Karta rejestracyjna z kluczem licencyjnym

NEXONIQ
NEXONIQ

Moduł oprogramowania IZYTRONIQ

Zastosowanie IZYTRONIQ

Osobliwości IZYTRONIQ