Regulamin

VerpackG Reg.-Nr.:DE4517556866944

Spółka: Gossen Metrawatt GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg, Germany
Telefon: +49 911 8602 - 0
Faks: +49 911 8602 - 669
E-mail: info@gossenmetrawatt.com
Strona internetowa: https://www.gossenmetrawatt.com
Nr rej. WEEE: DE 72794336
Rejestr handlowy: Amtsgericht Nürnberg HRB 24602
NIP DE815002769
Przynależność do izby: IHK Nürnberg
Zarząd: Marcel Hutka,
Matthias Wist

1. Treść oferty internetowej

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że autor działał umyślnie lub rażąco niedbale. Winny. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania części stron lub całej oferty, a także czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków do stron internetowych osób trzecich („linki”), za które nie odpowiada autor, odpowiedzialność ma zastosowanie tylko wtedy, gdy autor był świadomy treści i jeśli było to technicznie możliwe i uzasadnione więc. aby zapobiec wykorzystaniu w przypadku treści o charakterze bezprawnym. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie łączenia nie znaleziono żadnych nielegalnych treści na powiązanych stronach. Autor nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo powiązanych stron. W związku z tym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich powiązanych/linkowanych stronach, które zostały zmodyfikowane od czasu umieszczenia linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników zamieszczonych na własnej stronie internetowej autora, a także wpisów osób trzecich w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za treści niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przekazanych w ten sposób informacji, dostawca strony, do której nastąpiło łącze, a nie osoba, która po prostu odsyła do odpowiednich publikacja poprzez linki.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor dokłada wszelkich starań, aby respektować prawa autorskie grafik i tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać własne grafiki i teksty lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie znaki towarowe i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają, bez ograniczeń, przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich tylko dlatego, że są wymienione! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez autora należą wyłącznie do autora stron. Jakiekolwiek kopiowanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych.

4. Ważność prawna niniejszego zastrzeżenia

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś połączony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, przestały lub nie są w pełni zgodne z aktualnym stanem prawnym, pozostałe części dokumentu pozostają niezmienione w odniesieniu do ich treści i ważności.

Кontakt


Jeśli masz jakieś pytania lub pomysły, lub po prostu chcesz wyrazić swoją opinię, zadzwoń lub wyślij e-mail za pomocą formularza kontaktowego.