AT3-III-E
Adapter do testowania urządzeń 3-fazowych i kabli przedłużających

Numer artykułu: Z745S

Adapter do testowania urządzeń 3-fazowych i kabli przedłużających w połączeniu z testerami bezpieczeństwa serii SECUTEST i SECULIFE ST.

Wyjątkowy na skalę międzynarodową: Przenośny adapter testowy do pomiarów bezpieczeństwa przy odbiornikach 3-fazowych z automatyczną sekwencją pomiarową zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 50699/EN 50699, PN-EN 50678/EN 50678 (VDE 0701-0702), PN-EN 62353/ IEC/EN 62353 (VDE 0751), PN-EN IEC 60974-9/ IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4) i PN-EN IEC 60601/ IEC 60601.

SECULIFE ST HV
SECULIFE ST HV

Tester aparatury medycznej

SECUTEST SIII+
SECUTEST SIII+

Tester instalacji elektrycznych, urządzeń medycznych

SECUTEST SIII+ H
SECUTEST SIII+ H

Tester bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, urządzeń medycznych

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECUTEST PRO IQ
SECUTEST PRO IQ

Tester instalacji elektrycznej

Adapter jest przenośny i służy do pomiaru i testowania urządzeń elektrycznych i przedłużaczy.

  • Testowanie 1 do 3-fazowych odbiorników i przedłużaczy w połączeniu z zewnętrznymi przyrządami testowymi SECUTEST S-II, S-III i SECULIFE ST
  • Dodatkowa ochrona podczas testowania uszkodzonych urządzeń dzięki zintegrowanemu monitorowaniu prądu szczątkowego z funkcją wyłączania
  • Test funkcji automatycznego wyłączenia z przyciskiem autotestu
  • Zapobieganie zwarciom i przepaleniu bezpieczników sieciowych poprzez testowanie wstępne
  • Automatyczna adaptacja do programu wybranego na urządzeniu testowym SECUTEST-Sxx i transmisja wartości pomiarowych
  • Badanie rezystancji przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, równoważnego prądu upływu, wytrzymałości dielektrycznej, prądu szczątkowego i prądu kontaktowego w połączeniu z SECUTEST SII, SIII i SECULIFE ST

1 przypadek testowy AT3-III E

1 instrukcja obsługi

1 wkładka do gniazda wg EN 60320 C13 dla gniazd C6 (urządzenia nienagrzewające się, wtyczka IBM 10 A do 2,5 A)