AT3-IIS
Adapter do testowania urządzeń 3-fazowych

Numer artykułu: Z745T

AT3-II S32 to adapter do testowania urządzeń 3-fazowych w połączeniu z testerami bezpieczeństwa elektrycznego serii SECUTEST i SECULIFE ST.

Tester bezpieczeństwa jest stosowany w połączeniu z przyrządami testowymi SECUTEST do testowania urządzeń 3-fazowych po naprawie (DIN VDE 0701), jak również do testów okresowych PN-EN 50699/EN 50699, PN-EN 50678/EN 50678 (VDE 0701-0702), PN-EN 62353/ IEC/EN 62353 (VDE 0751), PN-EN IEC 60974-9/ IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4) i PN-EN IEC 60601/ IEC 60601.

Umożliwia on w pełni zautomatyzowane lub ręczne testowanie zgodnie z sekwencjami testów sterowanymi przez menu dołączone do przyrządów testowych, z transmisją wyników testów do i analizą danych w przyrządach testowych SECUTEST (SECUTEST SII z funkcją F01).

SECULIFE ST HV
SECULIFE ST HV

Tester aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

Testy DIN VDE bez zasilania sieciowego

  • Rezystancja przewodu ochronnego, rezystancja izolacji, zastępczy prąd upływu.

Badania DIN VDE przy zasilaniu sieciowym

  • Prąd różnicowy, prąd kontaktowy.

Wyposażone w 5-biegunowe CEE 32 A (maks. 20 A) i CEE 16 A

Wymiary: 290 x 120 x 105 mm, waga: ok. 2,4 kg