AT3-II S32
Adapter do testowania urządzeń 3-fazowych

Numer artykułu: Z745X

AT3-II S32 to adapter do testowania urządzeń 3-fazowych w połączeniu z testerami bezpieczeństwa elektrycznego serii SECUTEST i SECULIFE ST.

Tester bezpieczeństwa jest stosowany w połączeniu z przyrządami testowymi SECUTEST i SECULIFE ST do testowania urządzeń 3-fazowych po naprawie, jak również do badań okresowych PN-EN 50699/EN 50699, PN-EN 50678/EN 50678 (VDE 0701-0702), PN-EN 62353/ IEC/EN 62353 (VDE 0751), PN-EN IEC 60974-9/ IEC/EN 60974-4 (VDE 0544-4) i PN-EN IEC 60601/ IEC 60601.

Umożliwia w pełni zautomatyzowane lub ręczne testowanie zgodnie z sekwencjami testów sterowanymi przez menu dołączone do przyrządów testowych, z transmisją wyników testów do i analizą danych w przyrządach testowych SECUTEST (SECUTEST SII z funkcją F01).

SECULIFE ST HV
SECULIFE ST HV

Tester aparatury medycznej

SECUTEST SIII+
SECUTEST SIII+

Tester instalacji elektrycznych, urządzeń medycznych

SECUTEST SIII+ H
SECUTEST SIII+ H

Tester bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, urządzeń medycznych

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECUTEST PRO IQ
SECUTEST PRO IQ

Tester instalacji elektrycznej

Testy DIN VDE bez zasilania sieciowego

  • Rezystancja przewodu ochronnego, rezystancja izolacji, zastępczy prąd upływu.

Badania DIN VDE przy zasilaniu sieciowym

  • Prąd różnicowy, prąd kontaktowy.

Wyposażone w 5-biegunowe CEE 32 A (maks. 40 A), CEE 16 A I niemieckie gniazdo dwubiegunowe z uziemieniem

Wymiary: 285 x 220 x 128 mm, waga: ok. 4,15 kg