EL1
Adapter do testowania kabli przedłużających jednofazowych

Numer artykułu: Z723A

EL1 – Adapter dla miernika bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego SECUTEST do testowania kabli przedłużających jednofazowych.

Nie należy jednak używać do testów wysokonapięciowych zgodnie z częścią 260.

Dostępne są adaptery wtyczek innych krajów.

SECULIFE ST HV
SECULIFE ST HV

Tester aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

Nie należy jednak używać do testów wysokonapięciowych zgodnie z częścią 260.

Dostępne są adaptery wtyczek innych krajów.

Kabel połączeniowy do urządzenia testowego z uchwytem i gniazdem do wkładek wtykowych

Wkładka wtykowa Pro-Schuko

Wkładka wtykowa dla urządzeń nienagrzewających się

Adapter wtyczki EN60320 C14 do EN60320 C6

(urządzenia nie grzejące, wtyczka IBM 10 A do 2,5 A

PRO-CH
PRO-CH

Wtyczka dla Szwajcarii

PRO-SCHUKO
PRO-SCHUKO

Adapter wtyczki do typu UNI-Schuko (Niemcy)