CEE-ADAPTER
Adapter gniazd trójfazowych

Numer artykułu: Z745A

Adapter do odbiorników trójfazowych do podłączenia do mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego SECUTEST i METRATESTER.

Adapter do odbiorników trójfazowych do podłączenia do mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego SECUTEST i METRATESTER.

SECULIFE ST HV
SECULIFE ST HV

Tester aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECUTEST BASE IQ
SECUTEST BASE IQ

Tester instalacji elektrycznej

SECUTEST PRO IQ
SECUTEST PRO IQ

Tester instalacji elektrycznej

Adapter Z745A CEE umożliwia szybkie i sprawne badańia bezpieczeństwa urządzeń wyposażonych we wtyczkę CEE zgodnie z normą VDE 0701-0702, PN-EN 50699, PN-EN 50678.

  • Gniazda przyłączeniowe CEE: 16A 3-pole (trzyprzewodowe), 16A 5-pole (pięcioprzewodowe), 32A 5-pole (pięcioprzewodowe)
  • Adapter gniazd trójfazowych bez trwale zamocowanej wtyczki
  • Test ciągłości przewodu ochronnego i test izolacji dla każdej fazy i faz połączonych, z przełącznikiem obrotowym