SECU-CAL 10
Adapter kalibracyjny

Numer artykułu: Z715A

Adapter kalibracyjny dla wszystkich testerów bezpieczeństwa elektrycznego z serii SECUTEST, METRATESTER, SECULIFE ST.

ZASTOSOWANIE

Można skalibrować następujące wielkości pomiarowe:

  • Rezystancja izolacji
  • Równoważny prąd upływu
  • Prąd różnicowy
  • Prąd kontaktowy
  • Rezystancja przewodu ochronnego (prąd testowy 1A max.)
SECULIFE ST HV
SECULIFE ST HV

Tester aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECUTEST BASE IQ
SECUTEST BASE IQ

Tester instalacji elektrycznej

SECUTEST PRO IQ
SECUTEST PRO IQ

Tester instalacji elektrycznej

1 SECU-cal 10

1 Instrukcja obsługi