RFID TAGS
Identyfikator tagów rfid

Numer artykułu: Z751R

Do identyfikacji urządzeń i systemów.

System identyfikacji RFID służy do oznaczania i identyfikacji narzędzi i urządzeń.

Do identyfikacji urządzeń i systemów.

System identyfikacji RFID służy do oznaczania i identyfikacji narzędzi i urządzeń.

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SCANBASE RFID
SCANBASE RFID

Czytnik / rejestrator RFID (13,56 MHz) dla urządzeń testowych z portem RS 232