BRUSH PROBE
Czujnik szczotkowy

Numer artykułu: Z745G

Czujnik szczotkowy do testerów bezpieczeństwa elektrycznego serii SECUTEST i SECULIFE ST.

Czujnik szczotkowy do testerów bezpieczeństwa elektrycznego serii SECUTEST i SECULIFE ST.

SECULIFE ST HV
SECULIFE ST HV

Tester aparatury medycznej

SECUTEST SIII+
SECUTEST SIII+

Tester instalacji elektrycznych, urządzeń medycznych

SECUTEST SIII+ H
SECUTEST SIII+ H

Tester bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, urządzeń medycznych

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECUTEST BASE IQ
SECUTEST BASE IQ

Tester instalacji elektrycznej

SECUTEST PRO IQ
SECUTEST PRO IQ

Tester instalacji elektrycznej

Do nawiązywania kontaktu podczas:

  • Pomiaru prądu upływu (prądu kontaktowego)
  • Pomiaru rezystancji przewodów ochronnych

Sonda szczotkowa nadaje się do nawiązywania kontaktu z odsłoniętymi, przewodzącymi elementami, które obracają się, wibrują lub są w inny sposób wprawiane w ruch podczas pracy, jak np. uchwyty wiertarskie, szlifierki oscylacyjne i uchwyty narzędziowe. Przed użyciem sonda szczotkowa musi być przymocowana do sondy pomiarowej.