SECUTESTSECULIFE M705XX UPDATE
Aktualizacja oprogramowania dla M705xx

Numer artykułu: SECUTEST4Update

Aktualizacja oprogramowania dla M705xx – SECUTEST (ST) BASE, BASE10, PRO, SECULIFE ST BASE, BASE25, PRO.

Najnowsze oprogramowanie można pobrać z myGMC.

Po zarejestrowaniu przyrządu testowego możesz w dowolnym momencie pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe.

Kategoria:

Przestrzegaj następujących kwestii:

  • Oprogramowanie ETC zostało zastąpione oprogramowaniem IZYTRONIQ. Po aktualizacji zarządzanie danymi za pomocą ETC nie jest już możliwe.
  • Jeżeli używasz IZYTRONIQ (lub innego oprogramowania) do dalszego przetwarzania danych, sprawdź, czy to oprogramowanie jest kompatybilne z aktualnym oprogramowaniem SECUTEST / SECULIFE i w razie potrzeby wykonaj również aktualizację tego oprogramowania.

Uwaga: Jeśli aktualizacja nie rozpocznie się automatycznie na przyrządzie testowym, odłącz go od zasilania na około 10 sekund. Naciśnij i przytrzymaj srebrny klawisz start podczas ponownego podłączania przyrządu testowego do sieci. Uruchom ponownie program aktualizacyjny – aktualizacja jest teraz wykonywana.

SECULIFE ST BASE IQ
SECULIFE ST BASE IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECULIFE ST BASE 25 IQ
SECULIFE ST BASE 25 IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej, 25 A prąd testowy

SECULIFE ST PRO IQ
SECULIFE ST PRO IQ

Miernik do badania bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej

SECUTEST BASE IQ
SECUTEST BASE IQ

Tester instalacji elektrycznej

SECUTEST PRO IQ
SECUTEST PRO IQ

Tester instalacji elektrycznej