PV ANALYZER
Analiza i tworzenie raportów dla modułów PV z PROFITEST PV

Numer artykułu: PVAnalyzer

PV ANALYZER to oprogramowanie do analizy danych i generowania raportów z weryfikacji parametrów modułów PV przez tester PROFITEST PV.

Kategoria:

Oprogramowanie pozwala na:
ocenę, graficzne przedstawienie, dokumentację i analizę pomiarów prowadzonych przy modułach słonecznych PV, a także ich administrowanie w zintegrowanej bazie danych klientów i modułów.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

 • Odczyt zmierzonych wartości charakterystyk oraz danych klienta i modułu z PROFITEST PV.
 • Graficzne przedstawienie krzywej charakterystyki IU:
  • Z obliczonym punktem mocy maksymalnej MPP (Pmax)
  • Porównanie z krzywą mocy
  • Porównanie z krzywą TRMS
  • Porównanie z krzywą STC
  • Charakterystyka IU z wyświetlaniem punktów pomiarowych
 • Bezpośrednie porównanie zmierzonych wartości z wartościami STC i wartościami jednostek referencyjnych
 • Przegląd krzywych IU dla danej serii testów w oknie przeglądarki
 • Eksport wartości pomiarowych lub wyników (np. plik XLS)
 • Generowanie raportu z badań z krzywą charakterystyczną
 • Generowanie analizy z informacjami o błędach
 • Pomiar on-line: graficzne wyświetlanie krzywej charakterystyki i wartości mierzonych (nadaje się również do pomiaru ciągłego)
 • Baza danych klientów, modułów i systemu
 • Dostęp online do baz danych / zarządzanie danymi w PROFITEST PV
 • Działa w systemach Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
 • Oprogramowanie jest w zakresie dostawy PROFITEST PV
PROFITEST PV
PROFITEST PV

Urządzenie do pomiaru mocy szczytowej i wyznaczania krzywej charakterystycznej dla systemów fotowoltaicznych

PROFITEST PV 1500
PROFITEST PV 1500

Miernik mocy szczytowej dla systemów fotowoltaicznych

Wykaz możliwych do podłączenia urządzeń testowych:
PROFITEST PV 1500, PROFITEST PV

Oprogramowanie PV ANALYZER