PERFECTLUM SUITE
Oprogramowanie QA do testowania monitorów

Numer artykułu: Z799A

Oprogramowanie QA do testowania monitorów do podstawowej diagnostyki i przeglądania obrazów.

Do bieżącego testowania wyświetlaczy z zakresu inżynierii medycznej oraz dokumentacji zgodnej z obowiązującymi dyrektywami prawnymi i wymaganiami określonymi przez stowarzyszenia lekarskie.

Kategoria:

PerfectLum Suite to nie tylko narzędzie do kalibracji DICOM, to także aplikacja do monitorowania medycznego QA, która sprawdza zgodność wyświetlaczy z normami medycznymi, takimi jak AAPM TG18, DIN 6868-57, DIN 6868-157, JESRA X-0093 i IEC 62563-1.

Oprogramowanie wykonuje kalibrację zgodnie z tymi standardami i zapewnia spójność wszystkich medycznych stacji roboczych. Korzystanie z tego oprogramowania do kalibracji wyświetlaczy medycznych umożliwia lekarzom zapewnienie jakości swoich monitorów w odniesieniu do norm krajowych i międzynarodowych.

PerfectLum Suite przeprowadza wszystkie testy akceptacji i zgodności wymagane zgodnie z tymi standardami.

PerfectLum obsługuje następujące przyrządy pomiarowe: GOSSEN MAVOSPOT 2 USB

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

 • Kalibracja wszystkich wyświetlaczy zgodnie z częścią 14 standardu DICOM GSDF oraz standardem CIE L
 • Aktualizacja wideo LUT lub wyświetlacza LUT dla monitorów zgodnych ze standardem DDC / CI
 • Kalibracja systemów wielomonitorowych
 • Raport z wykonania dla porównania/weryfikacji wyników kalibracji
 • Obrazy testowe do wizualnego monitorowania wyników kalibracji
 • Zgodność z DICOM
 • Opcja pomiaru koloru
 • Obsługa dostępnych na rynku fotometrów i mierników punktowych
 • Licencja jest dostępna dla wszystkich użytkowników na zainstalowanej stacji roboczej
 • Zdalne sterowanie
 • Wykonywanie testów odbiorowych i zgodności
 • Automatyczne planowanie testów zgodności z funkcją przypominania
 • Zautomatyzowane zapewnienie jakości

Wymagania systemowe dla PerfectLum:

Windows XP, Vista, 7/8 (2 lub 64-bit), Pentium lub AMD K7, co najmniej 512 MB RAM / 150 MB dysku

lub: Mac OS X, 10.5 do 10.8 – wymagany sprzęt Intel, tylko procesor Intel, brak wsparcia dla PowerPC, co najmniej 512 MB RAM / 150 MB dysku

Wymagania systemowe dla PerfectLum Remote Server (w zestawie):

Hosty Windows / Hosty Mac OS X / Hosty Linux (32- i 64-bitowe) według listy zgodności i następujących przeglądarek internetowych (przynajmniej): Firefox V3.5, Safari V4, Chrome V3, IE 8

15-dniową wersję demo można pobrać bezpośrednio z naszego obszaru myGMC po zarejestrowaniu się w wersji demo.

MAVO-SPOT 2 USB
MAVO-SPOT 2 USB

Analizator oświetlenia