UPDATE EN5067850699 M7050
Aktywacja sekwencji testowych wg EN 50678 / EN 50699/ IEC 62368 / IEC 62911

Numer artykułu: Z853U

Dla M7050 – SECUTEST BASE /BASE10 / PRO.

Nie wymagane dla SECUTEST ST / SECULIFE ST.

Wymagana wersja firmware: 3.3 lub wyższa.

Kategoria:

Opcjonalne rozszerzenie sekwencji testowych Z853U zapewnia następujący zakres funkcji (od wersji SECUTEST 3.3):

 • Sekwencje testowe do testowania zgodnie z normami
 • EN 50678 / VDE 0701 (testowanie urządzeń elektrycznych po naprawie)
 • EN 50699 / VDE 0702 (testowanie okresowe urządzeń elektrycznych)
 • IEC 62368 / EN 62368 / VDE 0850-1 (norma wyrobu jako podstawa do badania po naprawie sprzętu audio/video i urządzeń informatycznych)
 • IEC 62911 / EN 62911 / VDE 0850-911 (norma produkcyjna jako podstawa do badań po naprawie sprzętu audio/video i urządzeń informatycznych)
SECUTEST BASE IQ
SECUTEST BASE IQ

Tester instalacji elektrycznej

SECUTEST PRO IQ
SECUTEST PRO IQ

Tester instalacji elektrycznej

Włączanie za pomocą pamięci USB:

 1. Skopiuj klucz aktywacyjny do napędu flash USB
 2. Ustawić obrotowy przełącznik selekcyjny w pozycji Setup
 3. Wybrać Setup 1/3 > System > Extensions > Enable via USB. Pojawia się ekran informacyjny
 4. Podłączyć pamięć flash USB do portu głównego USB w urządzeniu testowym
 5. Nacisnąć zielony znacznik wyboru, aby rozpocząć przesyłanie klucza aktywacyjnego z napędu flash USB
 6. Rozszerzenie jest włączone

Konwersja SECUTEST ST PRO do nowych norm DIN EN 50678 i DIN EN 50699