SECU-UP
Aktualizacja oprogramowania dla serii SECUTEST

Kategoria:

Z programu SECUTEST można odczytać dane i wygenerować proste raporty.

Oprogramowanie zawiera:

 • Zaktualizowane oprogramowanie urządzenia wynikające z dalszego rozwoju
 • Wybór języka dla menu obsługi i pomocy
  • Dołączone języki: PL, D, GB, F, I, E, NL, CZ (Secutest S2N+W: tylko w języku angielskim)
 • Aktualizacja opcjonalnych funkcji urządzenia – tylko jeśli włączone, włączanie opcji dopiero po zakupie kodu włączającego
  • Sekwencja testowa IEC 601, IEC 601 Z853G (nie dla Secutest S2N+W)
  • Baza danych DBmed, Z853H – Autopunkt zdalnego sterowania SK5, Z745K
  • Bezpośrednie drukowanie SECU-dd, Z853L
  • Aktualizacje oprogramowania Z713C, Z713D, Z713E, patrz poniżej
 • Bezpłatnie, jeśli instrument testowy zawiera wersję 7.0 lub wyższą. Po prostu pobierz oprogramowanie i zainstaluj je w tym celu.
 • Za opłatą, jeśli wyślesz instrumenty do GMC-I Service GmbH. Dodatkowa praca wykonywana jest tutaj poprzez upgrade. Wymiana części zużywających się w razie potrzeby (np. przekaźników, zamka, kluczyków, klamki), po czym Twój instrument będzie w pełni zaktualizowany. Wyważanie i kontrola końcowa zgodnie ze specyfikacją producenta. Dotyczy to również instrumentów ze starszymi wersjami. Wyślij swój przyrząd do naszego działu serwisowego, w takim przypadku możesz również umówić się na jego kalibrację, jeśli to konieczne. Po prostu zapytaj nasz dział serwisowy o termin kalibracji.

Ogłoszenie:

 • Dla wszystkich SECULIFE ST i
 • Dla wszystkich SECUTEST SIII…, SIII+…, -SII+…: użyj wersji 7.xx, numer artykułu Z713C
 • Dla wszystkich SECUTEST S2N+ i S2N+10: użyj wersji 8.xx, numer artykułu Z713D
 • Dla wszystkich SECUTEST S2N+W: użyj wersji 9.xx, numer artykułu Z713E
 • Te aktualizacje oprogramowania nie są przeznaczone dla SECUTEST SII, DC, med, SECUTEST 0701 lub SECUTEST 0701/0702S
SECULIFE ST HV
SECULIFE ST HV

Tester aparatury medycznej

SECUTEST SIII+
SECUTEST SIII+

Tester instalacji elektrycznych, urządzeń medycznych