METRATESTER 5+
Przyrząd testowy do testowania zgodnie z DIN VDE 0701-0702

Numer artykułu: M700D

Przyrząd do testowania bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu elektrycznego zgodnie z DIN VDE 0701-0702 i innymi podobnymi normami.

Przyrząd do testowania bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu elektrycznego zgodnie z DIN VDE 0701-0702 i innymi podobnymi normami.

Tester przeznaczony do badania sprzętu elektrycznego zgodnie z normą DIN VDE 0701-0702.

 • Pomiar prądu różnicowego: Pomiar prądu różnicowego jest zgodny z normą DIN VDE 0701-0702.2008
 • Funkcje wyświetlacza: Wszystkie wartości pomiarowe są wyraźnie wyświetlane na dużym, cyfrowym wyświetlaczu
 • Przekroczone wartości graniczne są również sygnalizowane optycznie, a w niektórych przypadkach również akustycznie
 • Standardowo świadectwo wzorcowania producenta w zakresie dostawy
 • Rezystancja przewodu ochronnego 0 … 19,99 Ohm
 • Równoważny prąd upływu 0 … 19,99 mA ~
 • Brak napięcia 0 … 1,999 mA ~
 • Napięcie sieciowe 207 V … 253 V ~
 • Prąd obciążenia 0 … 16,00 A ~
 • Wymiary 190 x 140 x 95 mm
 • Waga ok. 1,3 kg

1 METRATESTER 5+, w tym kabel zasilający z wtyczką uziemiającą i zamontowany na stałe kabel sondy z sondą testową i wtykowym zaciskiem krokodylkowym

1 zestaw kabli KS17-4 do pomiaru rezystancji izolacji i prądu dotykowego

1 instrukcja obsługi

1 świadectwo kalibracji