METRAVIEW BASIS
Oprogramowanie do zarządzania energią

Numer artykułu: Z8000

METRAVIEW przenosi możliwości gromadzenia, analizy i wizualizacji danych o dużym natężeniu prądu na nowy poziom.

METRAVIEW to uniwersalna platforma oprogramowania do gromadzenia, przechowywania, prezentacji, wizualizacji i analizy danych dotyczących energii i procesów – od SCADA po systemy monitorowania i zarządzania energią. Integruje wiele funkcji wymaganych przez nowoczesne systemy platformowe w modułowy, skalowalny produkt i umożliwia przedsiębiorstwom przejrzyste prezentowanie zużycia energii i danych procesowych. Dostosowane pulpity nawigacyjne, wysokiej jakości obrazy procesów i wydajna analiza trendów upraszczają korzystanie z METRAVIEW w 100% przez Internet. Oprócz gromadzenia danych METRAVIEW ułatwia także wspomagane oprogramowaniem zarządzanie energią zgodnie z normą ISO 50001 poprzez gromadzenie danych dotyczących energii, ustanawianie wskaźników efektywności energetycznej, monitorowanie planu działania zgodnie z PDCA oraz przyjazny dla użytkownika i elastyczny system raportowania (METRAVIEW Energy). Inteligentna platforma alarmowa zapewnia między innymi maksymalną dostępność systemu w oparciu o wartości graniczne poprzez ukierunkowane alarmowanie w przypadku usterek lub znacznie zwiększonego zużycia energii. Otwarte standardowe interfejsy oparte na OPC, a także koncepcje bezpieczeństwa IT na różnych poziomach, uzupełniają METRAVIEW jako platformę zapewniającą przejrzystość oraz optymalizację wykorzystania zasobów i redukcję kosztów.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

 • 100% użyteczności w sieci
 • bezpieczeństwo IT
 • Modułowość i skalowalność
 • Otwarta łączność
 • Wizualizacja, SCADA i zarządzanie energią
 • Zarządzanie użytkownikami i możliwość obsługi wielu klientów

ZALETY

 • Jeden produkt do wszystkich zadań
 • Spójna koncepcja obsługi
 • Jednorazowe utworzenie modelu danych i połączenie sprzętowe
 • Oszczędności podczas integracji i eksploatacji
 • Proste procedury tworzenia kopii zapasowych i przywracania
 • Maksymalny cykl życia
 • Proste koncepcje bezpieczeństwa IT możliwe dzięki minimalizacji interfejsów
 • Łatwe aktualizacje bez problemów ze zgodnością
 • Modułowość i skalowalność w oparciu o jedną platformę

ZASTOSOWANIE

METRAVIEW integruje wiele funkcji wymaganych przez nowoczesne systemy platformowe w jeden produkt – od gromadzenia i przechowywania danych, a także oceny, wizualizacji i analizy, aż po alarmy i wykorzystanie danych do całościowego zarządzania energią. Jedna platforma – wiele rozwiązań!

 • SCADA
 • System kontroli procesu
 • Monitorowanie
 • Pozyskiwanie danych produkcyjnych
 • Rozwiązanie portalowe
 • Platforma IoT
 • Wyobrażanie sobie
 • HMI
ENERGYMID EM2281… EM2389
ENERGYMID EM2281… EM2389

Wielofunkcyjne liczniki energii

SU1604
SU1604

Sumator modułowy, Ethernet, LON

U1389
U1389

Licznik energii aktywnej

 • Badania przedsiębiorstw
 • Konfiguracja danych pomiarowych
 • Zarządzanie plikami
 • Biblioteki graficzne i ikony
 • Wielojęzyczny
 • Wyobrażanie sobie
 • Panel
 • Trend i krzywe online
 • Archiwizacja poprzez bazę danych SQL
 • Ręczna rejestracja zużycia (wartości ręczne, stan licznika)
 • Raportowanie (podstawowe)
 • Archiwum procedur kontrolnych (audyty)
 • Archiwum wiadomości
 • Administracja użytkownikami oparta na rolach
 • Możliwość obsługi wielu klientów
 • Łączność poprzez OPC UA/DA
 • Kanały wirtualne z edytorem formuł