U1389
Licznik energii aktywnej

Numer artykułu: U1389

Licznik energii aktywnej z dopuszczeniem MID – układ 4-przewodowy, przyłącze transformatora 5/1 (6) A.

Kalibrowany licznik energii może być używany do pozyskiwania i rozliczania energii czynnej w zastosowaniach przemysłowych, domowych, komercyjnych i w zarządzaniu budynkiem.

Odpowiednie wartości są przekazywane do systemów rejestracji danych, rozliczeń i optymalizacji, jak również do aplikacji automatyki i technologii sterowania budynkiem, za pomocą wyjścia impulsowego lub poprzez interfejs LON, M-Bus lub L-Bus.

Sama instalacja jest niezwykle prosta, ponieważ licznik wykrywa błędy w podłączeniu, które są natychmiast sygnalizowane. Maksymalną wygodę zapewnia wyświetlanie mocy czynnej, co zapewnia natychmiastową informację o chwilowym obciążeniu obwodu. Jeśli wymagane jest więcej informacji o systemie elektrycznym, funkcjonalność jest po prostu rozszerzana.

 • Profesjonalne liczniki energii do systemów 4-przewodowych z podłączeniem do transformatora 1 A lub 5 A
 • Klasa dokładności B do zastosowań przemysłowych i komercyjnych, a także do zastosowań domowych o wysokich wymaganiach
 • Oszczędność kosztów dzięki wstępnej kalibracji w fabryce zgodnie z MID, procedura oceny zgodności moduły B i D
 • Kalibracja nawet z regulowanymi współczynnikami transformacji
 • Konfigurowalne, wielofunkcyjne warianty pozyskiwania energii biernej i wielkości sieciowych
 • Wyświetlanie błędów instalacji: kolejność faz, zanik fazy, transformatory o odwróconej polaryzacji, przeciążenie
 • Uniwersalne wyjście impulsowe z regulowaną częstotliwością i czasem trwania impulsu oraz z możliwością wyboru zakresu napięcia
 • Elastyczna komunikacja poprzez zintegrowany interfejs LON, M-Bus lub L-Bus
 • Pełna funkcjonalność nawet po wyłączeniu obwodu elektrycznego dzięki bezpiecznemu napięciu pomocniczemu 24 V
 • Pokrywa antysabotażowa, możliwość wyłączenia konfiguracji
 • 3 lata gwarancji
 • Made in Germany

Warianty wielofunkcyjne – parametry dodatkowe

W zależności od rodzaju wariantu wielofunkcyjnego, licznik jest w stanie pozyskiwać również moc bierną i wyświetlać do 26 dodatkowych wielkości mierzonych.

Dzięki temu poziom napięcia, wykorzystanie poszczególnych faz, składowa mocy biernej i działanie układów kompensacyjnych mogą być w każdej chwili ocenione poprzez proste naciśnięcie przycisku, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń pomiarowych.

Obszerna kalibracja wstępna w fabryce

Liczniki spełniają wymagania dyrektywy MID obowiązującej w całej Europie i w Szwajcarii i są dostarczane z pierwszą kalibracją fabryczną. Można je natychmiast wykorzystać do celów rozliczeniowych. Dzięki temu skracają się czasy realizacji i koszty. Ocena zgodności jest przeprowadzana zgodnie z modułami B i D, a deklaracja zgodności jest zawarta w instrukcji obsługi.

Zakres dostawy zależy od konfiguracji dostarczonego urządzenia, opisanej w karcie danych technicznych

METRAVIEW BASIS
METRAVIEW BASIS

Oprogramowanie do zarządzania energią

EMC BASISVERSION
EMC BASISVERSION

Oprogramowanie do zarządzania energią EMC 5.x