EMC BASISVERSION
Oprogramowanie do zarządzania energią EMC 5.x

Numer artykułu: Z508A

EMC 5.x sprawia, że profesjonalne zarządzanie energią jest łatwe – i efektywne. Dostarcza wiarygodnych danych dla działań optymalizacyjnych i pozwala na ukierunkowaną kontrolę już wdrożonych działań.

 • Dane energetyczne w centrum uwagi i zawsze pod kontrolą EMC 5.x sprawia, że profesjonalne zarządzanie energią jest łatwe – i efektywne. Dostarcza wiarygodnych danych dla działań optymalizacyjnych i pozwala na ukierunkowaną kontrolę już wdrożonych działań.
 • Od analizy do rozliczenia Charakterystyka obciążenia i zużycia, jak również specyficzne porównania danych energetycznych mogą być przedstawione graficznie w EMC 5.x w przejrzysty sposób, na przykład jako serie czasowe lub krzywe. Oceny mogą być również wyświetlane w formacie tabelarycznym i eksportowane do Microsoft Excel.
 • EMC 5.x oferuje dodatkową, cenną cechę dla przetwarzania danych: za pomocą zintegrowanego edytora formuł można tworzyć kanały wirtualne. Umożliwiają one obliczenia na podstawie poszczególnych źródeł danych, a tym samym wspierają oszczędzającą czas ocenę z wyprzedzeniem.
 • Przyjazny dla użytkownika i elastyczny EMC 5.x może być używany z każdym komputerem PC z systemem Windows w sposób bezproblemowy. Zorientowane na przeglądarkę menu ze strukturami drzewiastymi i zintegrowanymi funkcjami pomocy zapewnia intuicyjną obsługę i krótką krzywą uczenia się.
 • Modułowy układ Modułowy układ systemu EMC 5.x umożliwia prostą rozbudowę systemu i dzięki temu może być idealnie dopasowany do indywidualnych wymagań.
 • Dostęp na całym świecie Kilku użytkowników może jednocześnie uzyskać dostęp do danych przechowywanych w wysokowydajnej bazie danych SQL poprzez intranet lub Internet za pomocą przeglądarki. Funkcja administrowania użytkownikami zintegrowana z EMC 5.x kontroluje określone uprawnienia dostępu i ochronę hasłem.
 • Jeden pakiet oprogramowania dla wszystkich lokalizacji EMC 5.x jest wyjątkowo dobrze przystosowany do użytku międzynarodowego. Oprogramowanie jest wielojęzyczne (D, GB, I, NL, CZ i PL). Użytkownik może wybrać pożądany przez siebie język, nawet podczas pracy.

ZALETY

 • Przejrzystość: wizualizacja struktury zużycia i obciążenia – wykrywanie słabych punktów
 • Odpowiedzialność: przypisanie zużycia lub kosztów do źródła
 • Benchmarking: pozyskiwanie danych liczbowych i porównywanie obiektów
 • Minimalizacja kosztów: identyfikacja i wykorzystanie potencjalnych oszczędności
 • Bezpieczeństwo budżetu: precyzyjne planowanie i monitorowanie kosztów energii
 • Optymalizacja taryfowa wybór najmniej kosztownej taryfy dla importu energii w zależności od zakładu energetycznego, jak również zużycia i warunków umowy
 • Zgodność z zasadami ochrony środowiska: zmniejszenie zużycia energii zmniejsza emisję CO2
 • Aktualność: przegląd danych dotyczących zużycia i rozliczeń w czasie rzeczywistym
 • Elastyczność: rozliczenie na podstawie indywidualnie ustawianych parametrów
 • Wymagania serwisowe: rosnące zużycie energii wskazuje na potrzebę konserwacji lub naprawy

ZASTOSOWANIE

Jako wysokowydajne rozwiązanie programowe, Energy Management Control 5.x jest ułożone specjalnie dla zastosowań w przemyśle, energetyce i mieszkalnictwie. Umożliwia ono automatyczne rejestrowanie, wizualizację, analizę i rozliczanie wszystkich istotnych danych dotyczących zużycia energii. Z pomocą tej solidnej bazy danych można wdrożyć ukierunkowane i skuteczne środki poprawy – i w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnego zarządzania energią.

ENERGYMID EM2281… EM2389
ENERGYMID EM2281… EM2389

Wielofunkcyjne liczniki energii

SMARTCONTROL
SMARTCONTROL

Wielofunkcyjny rejestrator danych dla wielu różnych mediów

U1389
U1389

Licznik energii aktywnej

 • Automatyczny zdalny odczyt liczników
 • Wizualizacja profili obciążenia i zużycia
 • Kompleksowe funkcje raportowania
 • Rozliczenia według centrów kosztów dla zakładów przemysłowych
 • Rozliczanie zużycia w nieruchomościach wynajmowanych
 • Zarządzanie danymi głównymi
 • Kanały wirtualne z edytorem formuł
 • Automatyczny zdalny odczyt liczników
 • Wizualizacja profili obciążenia i zużycia
 • Kompleksowe funkcje raportowania
 • Rozliczenia według centrów kosztów dla działalności przemysłowej
 • Rozliczanie zużycia w nieruchomościach wynajmowanych
 • Kanały wirtualne z edytorem formuł
 • Dostawcy, taryfy, kalkulator taryfowy, dane planistyczne
 • Ręczne wprowadzanie zużycia
 • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym poszczególnych kanałów pomiarowych
 • Niedroga konstrukcja modułowa
 • Baza danych SQL bez licencji
 • Możliwość wyboru uprawnień użytkownika
 • Zintegrowany system pomocy
 • Ustawienia językowe: D, GB, F, I, NL, CZ, PL
 • Działa pod kontrolą systemu Windows 7

EMC Demonstracja w Internecie z następującymi danymi dostępowymi:

Login ID: Gast

Hasło: Gast

Uruchomić program klikając przycisk „Login”. > http://ecs.gossenmetrawatt.com/EMC/