SMARTCONTROL MANAGER
Oprogramowanie do konfiguracji i odczytu danych dla SMARTCONTROL

Numer artykułu: SMARTCONTROLm

Oprogramowanie zapewnia następujące funkcje:

  • Konfiguracja SMARTCONTROL
  • Graficzne programowanie wszystkich funkcji takich jak programy czasowe, kalkulator, przekaźniki, obliczanie mocy, łącza, sieć, Modbus, M-Bus, pole, kalibracja itp
  • Graficzne wyświetlanie lub odczyt danych w formacie ASCII
  • Komunikacyjna DLL (technologia Windows COM) dla łatwej integracji z aplikacjami Windows zgodnymi z COM (np. Excel)

Licencja na oprogramowanie jest ograniczona do jednego komputera z dowolną liczbą SMARTCONTROLs i punktów danych. Możliwy jest dostęp poprzez DCOM z kilkoma klientami.

Menedżer SMARTCONTROL jest dołączony do systemu kontroli energii SMARTCONTROL.

SMARTCONTROL
SMARTCONTROL

Wielofunkcyjny rejestrator danych dla wielu różnych mediów