ECSWIN
Program do konfiguracji parametrów i transferu danych dla sumatorów U160x

Numer artykułu: Z508A

EMC 5.x sprawia, że profesjonalne zarządzanie energią jest łatwe – i efektywne. Dostarcza wiarygodnych danych dla działań optymalizacyjnych i pozwala na ukierunkowaną kontrolę już wdrożonych działań.

Ustawienia parametrów są odczytywane z sumatorów i są wyświetlane w oknach wprowadzania danych. Wszystkie wartości można zmieniać, zapisywać w pamięci i przenosić do sumatorów.

Do ważnych funkcji należą:

 • Konfiguracja sumatorów
 • Tworzenie programów w tle
 • Tworzenie kanałów wirtualnych
 • Ustawianie czasu systemowego
 • Określanie początkowych odczytów liczników
 • Funkcja terminala do ręcznego wykonywania poleceń
 • Graficzna reprezentacja panelu sterowania dla zdalnego sterowania
 • Graficzne przedstawienie topologii sieci ECS LAN
 • Wyszukiwanie i tabelaryczne lub graficzne przedstawianie przechowywanych danych okresowych, dziennych, miesięcznych i rocznych dotyczących energii i mocy
 • Graficzne przedstawienie wartości chwilowych w postaci krzywej charakterystycznej
 • Działa w systemach Windows XP, Vista, 7 (32/64-bit) i Server 2012 R2

Oznaczenie typu, numer artykułu

ECSwin do dostępu do sumatorów przez RS 232 lub Ethernet TCP/IP, Z302E

Aktualizacja ECSwin od wersji 3.x* Z302H

Dodatkowa licencja ECSwin dla jednej dodatkowej stacji roboczej* Z302M

Aktualizacja ECSwin od wersji 3.x* Z302H

*Wymagany dowód zakupu wersji podstawowej lub poprzedniej

SU1604
SU1604

Sumator modułowy, Ethernet, LON