SU1604
Sumator modułowy, Ethernet, LON

Numer artykułu: U1604

Moduł bazowy do sumatora SU1604 – Sumator łączy sprawdzone funkcje z najnowszą technologią i elastyczną, modułową koncepcją obudowy.

Stacje sumujące Systemu Kontroli Energii zbierają dane z liczników poprzez różne interfejsy i oceniają je poprzez wewnętrzne kanały obliczeniowe. Określone w ten sposób wartości pracy lub zużycia są sumowane synchronicznie z przedziałem pomiarowym dostawcy energii w określonych okresach oraz w programowalnym przedziale czasowym i przechowywane wraz z przynależnymi maksimami. Za pomocą tej samowystarczalnej bazy danych energii, wszystkie elektryczne i nieelektryczne energie i zużycia mogą być rejestrowane, wizualizowane, optymalizowane i rozliczane na podstawie centrum kosztów.

Stacja sumatora SU1604 rozszerza System Kontroli Energii o modułowy system rejestrowania danych.

Sumator może być modułowo wyposażony w maksymalnie 64 izolowane galwanicznie wejścia licznikowe S0 do przetwarzania impulsowych sygnałów wejściowych (S0). Do tego celu służy moduł wejść impulsowych SU1624.

Do sumatora SU1604 można podłączyć do 64 urządzeń LON poprzez łatwy do okablowania, zabezpieczony przed odwrotną polaryzacją i izolowany galwanicznie interfejs LON.

W celu łatwej oceny wszystkie istotne dane dotyczące energii lub zużycia są rejestrowane w zdefiniowanych okresach i programowanym interwale i przechowywane jako profile obciążenia z powiązanymi maksimami.

Oprócz listy danych z pomiarów interwałowych, do czterech rejestratorów z max. 64 kanałami i różnymi podstawami czasowymi począwszy od jednej sekundy można zdefiniować. Wszelkie dane (wartości analogowe, wartości mocy, wartości zużycia w interwale, a także całkowite odczyty licznika) mogą być wybrane na kanał i przechowywane jako 32-bitowe wartości „float” (domyślnie) lub również jako 64-bitowe wartości „double”.

Interfejs Ethernet umożliwia zdalny dostęp do danych urządzenia poprzez sieć TCP/IP. Jednocześnie można wykorzystać do 4 gniazd TCP/IP z dostępem ECL (co odpowiada 4 dotychczas używanym serwerom COM). Poprzez dwa takie gniazda można również zrealizować sieć ECS-LAN (ECS-LAN-via-COM).

  • Nowa koncepcja modułowa
  • Oprogramowanie w górę kompatybilne z sumatorami U1600/1/2/3
  • 64 kanały obliczeniowe do określania energii, mocy i kosztów. W zależności od potrzeb można przypisać fizyczne wejścia (do 64) lub liczniki LON
  • Język kontroli energii (ECL) do programowania ocen, monitorowania i optymalizacji
  • Interfejs LON dla 64 urządzeń LON
  • 1 interfejs RS232 (maks. 921 kBaud)
  • 1 interfejs RS485 (maks. 921 kBaud, półdupleks)
  • 2 interfejsy ECS-LAN (maks. 375 kBaud)
  • Interfejs Ethernet (100 MBit/s) z dostępem do ECL poprzez TCP/IP (4 gniazda)

1x moduł bazowy SU1604

1x ferryt na zawiasach

2x złącze szyny montażowej ME 22,5 T-Bus

Krótka instrukcja obsługi (niemiecki i angielski)

METRAVIEW BASIS
METRAVIEW BASIS

Oprogramowanie do zarządzania energią

ECSWIN
ECSWIN

Program do konfiguracji parametrów i transferu danych dla sumatorów U160x