SMARTCOLLECT® SC²
Oprogramowanie do zarządzania danymi do analizatorów jakości energii i parametrów sieci

Numer artykułu:

Innowacyjne, z możliwością dostosowania, wieloskładnikowe oprogramowanie SmartCollect® SC² łączy cyfrowe zarządzanie danymi pomiarowymi z systemem SCADA.

Innowacyjne, z możliwością dostosowania, wieloskładnikowe oprogramowanie SmartCollect® SC² łączy cyfrowe zarządzanie danymi pomiarowymi z systemem SCADA.
Temat pomiaru, bezpiecznego dostępu do danych pomiarowych, bezpiecznego przechowywania danych pomiarowych oraz wizualizacji i analizy tych danych stawia coraz większe wyzwania. Wynika to m.in. z coraz bardziej rygorystycznych wytycznych IT, rosnącej złożoności infrastruktury i ochrony danych. A wszystko to w kontekście gwałtownej dynamiki rynku cyfrowego.

ZASTOSOWANIE

Oprogramowanie znajduje zastosowanie w systemach dystrybucji energii elektrycznej, a także w infrastrukturze przemysłowej i handlowej. Jest to więc uniwersalne oprogramowanie dla wielu dziedzin, z uwzględnieniem odpowiedniej jednostki miary.

Przemysłowe analizatory jakości zasilania, analizatory parametrów sieci i liczniki energii.

Możliwa jest również integracja istniejących analizatorów jakości energii, mierników mocy i energii innych producentów poprzez Modbus i inne dostępne interfejsy.

Camille Bauer Metrawatt przedstawia innowacyjne oprogramowanie SmartCollect® SC² HMI/SCADA do zarządzania danymi w sposób przyjazny dla użytkownika. W przeciwieństwie do niektórych innych narzędzi programowych SCADA w tej kategorii, SmartCollect® SC² jest oparty na nowej, nowoczesnej platformie z atrakcyjnym wizualnie graficznym interfejsem użytkownika 2D/3D opartym na przeglądarce internetowej. Prostota, funkcjonalność, elastyczność, a także stosunek ceny do jakości są przekonujące.

SMARTCOLLECT SC²

SmartCollect SC² - The Dashboard