PQDIFFRACTOR
Darmowe oprogramowanie do przeglądania plików PQDIF i COMTRADEF

Numer artykułu:

PQDIFFRACTOR to darmowy program do przeglądania plików PQDIF i COMTRADEF używanych w programie do analizy jakości energii elektrycznej PQVIEW.

Jeśli potrzebujesz tylko przeglądarki plików, PQDiffractor® jest darmową przeglądarką PQDIF i COMTRADE napisaną przez Electrotek Concepts, Inc. do przeglądania, diagnozowania i konwersji plików PQDIF i COMTRADE, dostępną do pobrania za darmo z pqview.com.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

 • Odczytywanie plików binarnych PQDIF z wykorzystaniem specyfikacji IEEE Std 1159.3-2003
 • Odczyt plików ASCII lub binarek COMTRADE z wykorzystaniem specyfikacji IEEE Std C37.111-1991 lub C37.111-1999
 • Przeglądanie listy rekordów źródła danych w każdym pliku PQDIF
 • Przeglądanie listy rekordów obserwacji zapisanych w każdym pliku PQDIF
 • Wyświetlanie list kanałów analogowych i cyfrowych z plików konfiguracyjnych COMTRADE
 • Wyświetlanie list typów wielkości związanych z każdym rekordem obserwacji PQDIF
 • Wyświetlanie list instancji kanałów powiązanych z każdym rekordem obserwacji PQDIF
 • Wyświetlanie znaczników i wartości z rekordów, definicji i instancji przechowywanych w plikach PQDIF w postaci tabel
 • Tworzenie interaktywnych wykresów z obserwacji PQDIF z kanałami dowolnego typu ilościowego, w tym logów wartości, przebiegów, wektorów, mag-dur-time, mag-dur, reakcji, X-Y, X-Y-Z, gęstości błysku, skumulowanego współczynnika prawdopodobieństwa, histogramu i histogramu 3D
 • Wyświetlanie próbek sygnałów analogowych COMTRADE i cyfrowych kanałów stanu
 • Eksport wykresów do formatów tekstowych CSV
 • Eksport wykresów do formatów graficznych EMF, WMF, BMP, JPEG i PNG
 • Eksport wyświetlanych obserwacji do programu Microsoft Excel w postaci plików CSV
 • Konwersja z własnego binarnego PQD na XML. Pozwala to na odczyt lub przeglądanie pliku PQDIF za pomocą analizatora tekstu lub XML. Można zautomatyzować tę funkcję za pomocą parametru wiersza poleceń
 • Konwersja własnych binarnych PQD na XML, eksportując tylko strukturę i definicje
 • Identyfikacja licznych problemów ze zgodnością IEEE Std 1159.3 PQDIF
 • Ujawnienie licznych problemów z kompatybilnością PQView z plikami PQDIF
HDPQ-DN
HDPQ-DN

Stacjonarny trójfazowy analizator jakości energii elektrycznej, klasa A

SINEAX AM3000
SINEAX AM3000

Analizator parametrów sieci

SINEAX DM5000
SINEAX DM5000

Analizator parametrów sieci

MAVOLOG PRO
MAVOLOG PRO

Analizator jakości energii elektrycznej, klasa A