PQIS
System informacji o jakości zasilania

Numer artykułu:

System informacji o jakości zasilania (Power Quality Information System). Oprogramowanie charakteryzuje się doskonałymi funkcjami do akwizycji i oceny danych pomiarowych jakości energii. Słowa kluczowe takie jak standardy, automatyzacja i agregacja informacji odgrywają decydującą rolę.

PQIS® DataView to potężny pakiet programów do ręcznej i automatycznej wizualizacji danych, które są efektywnie zarządzane w bazie danych PQIS®. Wizualizacja wielu punktów pomiarowych (wiele lokalizacji pomiarowych lub urządzeń wielokanałowych) może być podkreślona jako główna zaleta. Ponadto podstawowy system obsługuje już w pełni automatyczne i zdefiniowane przez użytkownika generowanie raportów w formacie PDF lub Word. Ocena zmierzonych wartości z dowolnym zestawem wartości granicznych jest również częścią podstawowej funkcjonalności.

LINAX PQ5000MobCL-Multi PQ
LINAX PQ5000MobCL-Multi PQ

Przenośny аnalizator jakości energii (klasy A) do zastosowań w inteligentnych sieciach energetycznych