SINEAX AM3000
Analizator parametrów sieci

Numer artykułu: AM3000-

SINEAX AM3000 jest kompaktowym przyrządem do pomiaru i monitorowania w systemach dystrybucji energii. Wyróżnia się jakością wyświetlacza i intuicyjną obsługą.

Urządzenia zapewniają szeroki zakres funkcjonalności, który może być nawet rozszerzony o opcjonalne komponenty. Nowoczesny, wielojęzyczny design umożliwia obsługę i parametryzację urządzenia poprzez stronę internetową lub kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości (800x480px). Zintegrowany webserwer zapewnia zdalną akwizycję, wizualizację i analizę danych pomiarowych. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.

Monitorowanie stanu

 • Dostarczanie wszystkich napięć, prądów, mocy, współczynników mocy co 10/12 cykli
 • Rozszerzona analiza mocy biernej
 • Wariancja zmiennych systemowych z odniesieniem do czasu

Analiza przepływu energii

 • Średnie wartości mocy z analizą trendów w celu zapobiegania szczytom obciążenia
 • Przechowywanie profilu obciążenia z zakresem wahań (min/max) dla każdego przedziału
 • Klasa energii czynnej 0,2S, klasa energii biernej 0,5S (HT/LT, zapotrzebowanie/dostawy), rozdzielczość konfigurowalna
 • Dalsze wartości średnie i liczniki z możliwością wyboru wielkości bazowej

Analiza jakości energii elektrycznej

 • Analiza harmonicznych wg IEC 61000-4-7
 • Ocena niezrównoważenia napięcia i prądu
 • Wyświetlanie fazora i kolejności faz dla sprawdzenia połączenia
 • Wyświetlanie kształtu fali
 • Opcjonalny rejestrator zakłóceń dla zdarzeń PQ (zanik napięcia, wzrost napięcia, przerwa) wg IEC 61000-4-30 Ed.3 z zapisem RMS1/2 i kształtu fali

Rozszerzenia (opcja)

W urządzeniu można zaimplementować cztery rozszerzenia. Dostępne są następujące opcje:

 • 2 wyjścia przekaźnikowe
 • 2 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wejścia cyfrowe S0, aktywne lub pasywne
 • Wejście do pomiaru temperatury, czujniki pomiarowe Pt100/PTC
 • Monitorowanie prądu zwarciowego. Każdy moduł prądu zwarciowego zapewnia dwa kanały do monitorowania prądów różnicowych lub zwarciowych w uziemionych systemach prądu przemiennego. W każdym przypadku pomiar musi być wykonany za pomocą odpowiednich przekładników prądowych, bezpośredni pomiar nie jest możliwy
 • Synchronizacja czasu przez GPS. Bardzo dokładna synchronizacja czasu urządzenia pomiarowego za pomocą wstępnie skonfigurowanego odbiornika GPS (wyposażenie dodatkowe)
 • Interfejs IEC61850
 • PROFINET IO

Komunikacja

 • Ethernet (Modbus/TCP, http/https, NTP, SFTP, SYSLOG)
 • Opcjonalnie: IEC61850, Profinet I/O, Modbus/RTU
 • Planowany eksport danych na serwer SFTP

Bezpieczeństwo

 • Elastyczna kontrola dostępu oparta na rolach
 • Szyfrowana komunikacja przez HTTPS
 • Audit Log zapisuje wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem, wsparcie dla SYSLOG dla transferu do centralnego serwera monitorującego sieć
 • Whitelist klientów: Lista adresów IP do ograniczania autoryzowanych komputerów
 • Cyfrowy podpis firmware: Zapobiega przedostaniu się zmanipulowanego firmware’u do urządzenia poprzez aktualizację

Dodatkowe funkcje

 • 4 kanały prądowe i 4 kanały napięciowe o dokładności 0,1%, pomiar bezpośredni lub przez przekładniki
 • Kategoria pomiarowa 600V, CAT III (napięcie), 300V, CAT III (prąd)
 • Standardowe IO: 1 wejście cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe
 • Opcjonalnie UPS (5×3 minuty)
 • Rejestrator danych z pamięcią 16 GB danych (opcja)
 • Częstotliwość próbkowania: 18kHz
 • Monitorowanie i alarmowanie poprzez wartości graniczne i funkcje monitorowania
 • Do montażu na panelu 144x144mm
 • Działanie identyczne jak w przypadku urządzeń serii PQ/CU/DM

Zakres dostawy zależy od konfiguracji dostarczonego urządzenia, zgodnie z opisem w karcie technicznej.

SMARTCOLLECT
SMARTCOLLECT

Dane pomiarowe i oprogramowanie do zarządzania energią

SMARTCOLLECT® SC²
SMARTCOLLECT® SC²

Oprogramowanie do zarządzania danymi do analizatorów jakości energii i parametrów sieci

PQVIEW
PQVIEW

Oprogramowanie do analizy parametrów jakości energii elektrycznej

PQDIFFRACTOR
PQDIFFRACTOR

Darmowe oprogramowanie do przeglądania plików PQDIF i COMTRADEF

ASK
ASK

Przekładnik prądowy z otworem na szynę lub przewód

DACT
DACT

Przekładnik różnicowo-prądowy typu przelotowego (do 10A)

KBU
KBU

Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem

SCXX
SCXX

Przekładnik prądowy z rozpinanym rdzeniem

WSK
WSK

Przekładnik prądowy z uzwojeniem pierwotnym (1 A … 100 A AC)

XCTB
XCTB

Przekładnik prądowy z otworem na szynę lub przewód

SIRAX CT1XX
SIRAX CT1XX

Przekładnik prądowy z uzwojeniem pierwotnym (1 A … 60 A)

SIRAX CT2XX
SIRAX CT2XX

Przekładnik prądowy z otworem na szynę lub przewód (50 A AC … 3000 А AC)

SIRAX CT3XX
SIRAX CT3XX

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem (100 … 5000 A AC)

Thema: USV / Topic: UPS

Thema/Topic: PQ-Easy Report

Thema: Web Browser Funktion / Topic: Web interface