CENTRAX CU3000
Analizator parametrów sieci z funkcją sterownika PLC (BASIC)

Numer artykułu: CU3000-

Elastyczne rozwiązania dla przemysłu energii.

CENTRAX CU3000 to urządzenie montowane natablicowo posiadające w jednej obudowie funkcje precyzyjnego analizatora parametrów sieci oraz swobodnie programowalnego sterownika PLC. W wielu przypadkach nie ma więc potrzeby stosowania oddzielnie sterownika PLC, przyrządu pomiarowego czy też rejestratora danych.

Część CU3000 odpowiedzialna za pomiary zawiera ponad 15000 informacji o stanie sieci, zużyciu energii i jakości zasilania. Część odpowiedzialna za sterowanie (oparta na CODESYS) może te dane logicznie przetwarzać, wykorzystywać w algorytmach sterowania lub w zależności od zaistniałej sytuacji bezpośrednio ingerować w układ. Urządzenie może komunikować się ze środowiskiem procesowym poprzez dowolnie wybierane wejścia/wyjścia i interfejsy Modbus.

ZASTOSOWANIE

 • Energetyka
 • Przemysł
 • Centra przetwarzania danych (DPC)

Funkcje sterowania dostępne są w trzech opcjach wykonania

 • BASIC: Elastyczne przetwarzanie danych urządzenia pomiarowego przy pełnym wykorzystaniu funkcji we / wy
 • ADVANCED: Dodatkowa możliwość odczytu i wykorzystania danych z innych urządzeń pomiarowych wykorzystując komunikację Modbus RTU/TCP oraz uruchomienie procesów zależnych od czasu
 • PROFESSIONAL: (jeszcze niedostępny): Aby utworzyć własne prezentacje internetowe i korzystać z wyświetlacza lokalnego w celu tworzenia własnych wizualizacji

Monitorowanie stanu

 • Dostarczanie wszystkich napięć, prądów, mocy, współczynników mocy
 • Zmienność zmiennych systemowych z odniesieniem do czasu
 • Pomiary urządzeń podrzędnych Modbus

Analiza przepływu energii

 • Średnie wartości mocy z analizą trendów w celu zapobiegania szczytom obciążenia
 • Przechowywanie profilu obciążenia z zakresem wahań (min/max) dla każdego przedziału
 • Klasa energii czynnej 0,2S, klasa energii biernej 0,5S (HT/LT, zapotrzebowanie/dostawy), rozdzielczość konfigurowalna
 • Dalsze wartości średnie i liczniki z możliwością wyboru wielkości bazowej

Analiza jakości energii elektrycznej

 • Analiza harmonicznych wg IEC 61000-4-7
 • Ocena nierównowagi napięć i prądów
 • Wyświetlanie fazora i kolejności faz dla sprawdzenia połączenia
 • Wyświetlanie kształtu fali
 • Opcjonalny rejestrator zakłóceń dla zdarzeń PQ (zanik napięcia, wzrost napięcia, przerwa) wg IEC 61000-4-30 Ed.3 z zapisem RMS1/2 i kształtu fali

Moduły wejść/wyjść I/O

Oprócz standardowych wejść/wyjść (1 wejście cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe) w urządzeniu można zaimplementować do czterech dodatkowych rozszerzeń. Wybór poniżej.

 • 2 wyjścia przekaźnikowe
 • 2 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wejścia cyfrowe S0, aktywne
 • 4 wejścia cyfrowe S0, pasywne
 • Wejście do pomiaru temperatury, czujniki pomiarowe Pt100/PTC
 • Monitorowanie prądu zwarciowego. Każdy moduł prądu zwarciowego zapewnia dwa kanały do monitorowania prądów różnicowych lub zwarciowych w uziemionych systemach prądu przemiennego. W każdym przypadku pomiar musi być wykonany za pomocą odpowiednich przekładników prądowych, bezpośredni pomiar nie jest możliwy
 • Synchronizacja czasu przez GPS. Bardzo dokładna synchronizacja czasu urządzenia pomiarowego za pomocą wstępnie skonfigurowanego odbiornika GPS (wyposażenie dodatkowe)
 • Interfejs IEC61850
 • PROFINET IO

Komunikacja

 • Ethernet (Modbus/TCP, http/https, NTP, SFTP, SYSLOG)
 • Modbus/RTU master lub slave
 • Opcjonalnie: IEC61850
 • Planowany eksport danych na serwer SFTP

Bezpieczeństwo

 • Elastyczna kontrola dostępu oparta na rolach
 • Szyfrowana komunikacja przez HTTPS
 • Audit Log rejestruje wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem, wsparcie dla SYSLOG dla transferu do centralnego serwera monitorującego sieć
 • Whitelist klientów: Lista adresów IP do ograniczania autoryzowanych komputerów
 • Cyfrowy podpis firmware: Zapobiega przedostaniu się zmanipulowanego firmware do urządzenia poprzez aktualizację

Dodatkowe funkcje

 • 4 kanały prądowe i 4 kanały napięciowe o dokładności 0,1%, pomiar bezpośredni lub przez przekładniki
 • Kategoria pomiarowa 600V, CAT III (napięcie), 300V, CAT III (prąd)
 • Standardowe IO: 1 wejście cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe
 • Opcjonalnie UPS (5×3 minuty)
 • Rejestrator danych z pamięcią 16 GB danych (opcja)
 • Częstotliwość próbkowania: 18kHz
 • Monitorowanie i alarmowanie poprzez wartości graniczne i funkcje monitorowania
 • Do montażu na panelu 144x144mm
 • Działanie identyczne jak w przypadku urządzeń serii AM/PQ/DM

Rejestrator danych

 • Dane okresowe (DO): profil obciążenia, rejestracja mierników
 • Rejestracja zakłóceń (RZ): zdarzenia występujące w napięciu, zgodnie ze standardem PQ normy IEC 61000-4-30 (rejestracja przebiegów oraz 10 ms wartości skutecznych napięć i prądów)
 • Zdarzenia (Z): dziennik zdarzeń systemowych

CENTRAX CU3000 został zaprojektowany tak, aby zmieścić się na pojedynczej szynie montażowej i łączy w sobie funkcjonalność precyzyjnego urządzenia pomiarowego dla aplikacji energetycznych z możliwościami swobodnie programowalnego sterownika PLC. Dzięki temu w wielu przypadkach nie ma potrzeby stosowania oddzielnego sterownika PLC, systemu sterowania, zdalnego wyświetlacza czy dodatkowego kolektora danych.

Zakres dostawy zależy od konfiguracji dostarczonego urządzenia, zgodnie z opisem w karcie technicznej.

SMARTCOLLECT® SC²
SMARTCOLLECT® SC²

Oprogramowanie do zarządzania danymi do analizatorów jakości energii i parametrów sieci

ASK
ASK

Przekładnik prądowy z otworem na szynę lub przewód

DACT
DACT

Przekładnik różnicowo-prądowy typu przelotowego (do 10A)

KBU
KBU

Przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem

SCXX
SCXX

Przekładnik prądowy z rozpinanym rdzeniem

WSK
WSK

Przekładnik prądowy z uzwojeniem pierwotnym (1 A … 100 A AC)

XCTB
XCTB

Przekładnik prądowy z otworem na szynę lub przewód

SIRAX CT1XX
SIRAX CT1XX

Przekładnik prądowy z uzwojeniem pierwotnym (1 A … 60 A)

SIRAX CT2XX
SIRAX CT2XX

Przekładnik prądowy z otworem na szynę lub przewód (50 A AC … 3000 А AC)

SIRAX CT3XX
SIRAX CT3XX

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem (100 … 5000 A AC)

Thema: USV / Topic: UPS

Topic: PQ-Easy Report

Thema: Web Browser Funktion / Topic: Web interface