SINEAX DM5000
Analizator parametrów sieci

Numer artykułu: DM5000-

SINEAX DM5000 to kompaktowy przyrząd do pomiarów i monitorowania w systemach dystrybucji energii elektrycznej. Zapewnia szeroki zakres funkcjonalności, który może być nawet rozszerzony o opcjonalne komponenty. Podłączenie środowiska procesowego może odbywać się za pomocą interfejsów komunikacyjnych, poprzez cyfrowe I/O, wyjścia analogowe lub przekaźniki. Opcjonalny wyświetlacz wyróżnia się jakością wyświetlania i intuicyjną obsługą.

Urządzenie może być parametryzowane poprzez webserver lub opcjonalny wyświetlacz TFT (320x240px). Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.

Monitorowanie stanu

 • Dostarczanie wszystkich napięć, prądów, mocy, współczynników mocy co 10/12 cykli
 • Rozszerzona analiza mocy biernej
 • Wariancja zmiennych systemowych z odniesieniem do czasu

Analiza przepływu energii

 • Średnie wartości mocy z analizą trendów w celu zapobiegania szczytom obciążenia
 • Przechowywanie profilu obciążenia z zakresem wahań (min/max) dla każdego przedziału
 • Klasa energii czynnej 0,2S, klasa energii biernej 0,5S (HT/LT, zapotrzebowanie/dostawy), rozdzielczość konfigurowalna
 • Dalsze wartości średnie i liczniki z możliwością wyboru wielkości bazowej

Analiza jakości energii elektrycznej

 • Analiza harmonicznych wg IEC 61000-4-7
 • Ocena niezrównoważenia napięcia i prądu
 • Wyświetlanie fazora i kolejności faz dla sprawdzenia połączenia
 • Wyświetlanie kształtu fali
 • Opcjonalny rejestrator zakłóceń dla zdarzeń PQ (zanik napięcia, wzrost napięcia, przerwa) wg IEC 61000-4-30 Ed.3 z zapisem RMS1/2 i kształtu fali

Rozszerzenia (opcja)

W urządzeniu można zaimplementować dwa rozszerzenia. Dostępne są następujące opcje:

 • 2 wyjścia przekaźnikowe
 • 2 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wejścia cyfrowe S0, aktywne lub pasywne
 • Wejście do pomiaru temperatury, czujniki pomiarowe Pt100/PTC
 • Monitorowanie prądu zwarciowego. Każdy moduł prądu zwarciowego zapewnia dwa kanały do monitorowania prądów różnicowych lub zwarciowych w uziemionych systemach prądu przemiennego. W każdym przypadku pomiar musi być wykonany za pomocą odpowiednich przekładników prądowych, bezpośredni pomiar nie jest możliwy
 • Synchronizacja czasu przez GPS. Bardzo dokładna synchronizacja czasu urządzenia pomiarowego za pomocą wstępnie skonfigurowanego odbiornika GPS (wyposażenie dodatkowe)
 • Interfejs IEC61850
 • PROFINET IO

Komunikacja

 • Ethernet (Modbus/TCP, http/https, NTP, SFTP, SYSLOG) i Modbus/RTU
 • Opcjonalnie: IEC61850, Profinet I/O
 • Planowany eksport danych na serwer SFTP

Bezpieczeństwo

 • Elastyczna kontrola dostępu oparta na rolach
 • Szyfrowana komunikacja poprzez HTTPS
 • Audit Log rejestruje wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem, wsparcie dla SYSLOG dla transferu do centralnego serwera monitorującego sieć
 • Whitelist klientów: Lista adresów IP do ograniczania autoryzowanych komputerów
 • Cyfrowy podpis firmware: Zapobiega przedostaniu się zmanipulowanego firmware’u do urządzenia poprzez aktualizację

Dodatkowe funkcje

 • 4 kanały prądowe i 4 kanały napięciowe o dokładności 0,1%, pomiar bezpośredni lub przez przekładniki
 • Kategoria pomiarowa 600V, CAT III (napięcie), 300V, CAT III (prąd)
 • Standardowe IO: 1 wejście cyfrowe, 2 wyjścia cyfrowe
 • Opcjonalnie UPS (5×3 minuty)
 • Rejestrator danych z pamięcią 16 GB danych (opcja)
 • Częstotliwość próbkowania: 18kHz
 • Monitorowanie i alarmowanie poprzez wartości graniczne i funkcje monitorowania
 • Urządzenie do montażu na szynie 160x110x70mm
 • Działanie identyczne jak w przypadku urządzeń serii PQ/CU/AM

Zakres dostawy zależy od konfiguracji dostarczonego urządzenia, zgodnie z opisem w karcie technicznej.

SMARTCOLLECT
SMARTCOLLECT

Dane pomiarowe i oprogramowanie do zarządzania energią

SMARTCOLLECT® SC²
SMARTCOLLECT® SC²

Oprogramowanie do zarządzania danymi do analizatorów jakości energii i parametrów sieci

PQVIEW
PQVIEW

Oprogramowanie do analizy parametrów jakości energii elektrycznej

PQDIFFRACTOR
PQDIFFRACTOR

Darmowe oprogramowanie do przeglądania plików PQDIF i COMTRADEF