SINEAX AM1000
Analizator parametrów sieci

Numer artykułu: AM1000-

Analizator parametrów sieci SINEAX AM1000, Modbus TCP/IP, rejestrator (DO, Z, RZ).

SINEAX AM1000 jest kompaktowym przyrządem do pomiarów i monitorowania w systemach dystrybucji energii.

Wyróżnia się jakością wyświetlacza i intuicyjną obsługą. Urządzenia zapewniają szeroki zakres funkcjonalności, który może być nawet rozszerzony o opcjonalne komponenty.

Nowoczesny, wielojęzyczny design umożliwia obsługę i parametryzację urządzenia poprzez stronę internetową lub kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości (320x240px). Zintegrowany webserwer zapewnia zdalną akwizycję, wizualizację i analizę danych pomiarowych. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie.

Monitorowanie stanu

 • Dostarczanie wszystkich napięć, prądów, mocy, współczynników mocy co 10/12 cykli
 • Rozszerzona analiza mocy biernej
 • Wariancja zmiennych systemowych z odniesieniem do czasu

Analiza przepływu energii

 • Średnie wartości mocy z analizą trendów w celu zapobiegania szczytom obciążenia
 • Przechowywanie profilu obciążenia z zakresem wahań (min/max) dla każdego przedziału
 • Klasa energii czynnej / biernej 0,5S (HT/LT, zapotrzebowanie/dostawa), konfigurowalna rozdzielczość
 • Dalsze wartości średnie i liczniki z możliwością wyboru ilości bazowej

Analiza jakości energii elektrycznej

 • Analiza harmonicznych wg IEC 61000-4-7
 • Ocena niezrównoważenia napięcia i prądu
 • Wyświetlanie fazora i kolejności faz dla sprawdzenia połączenia
 • Wyświetlanie kształtu fali
 • Opcjonalny rejestrator zakłóceń dla zdarzeń PQ (zanik napięcia, wzrost napięcia, przerwa) wg IEC 61000-4-30 Ed.3 z zapisem RMS1/2 i kształtu fali

Rozszerzenia (opcja)

 • 2 wyjścia przekaźnikowe
 • 2 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wyjścia analogowe ±20 mA
 • 4 wejścia cyfrowe S0, aktywne lub pasywne
 • Wejście do pomiaru temperatury, czujniki pomiarowe Pt100/PTC
 • Monitorowanie prądu zwarciowego. Każdy moduł prądu zwarciowego zapewnia dwa kanały do monitorowania prądów różnicowych lub zwarciowych w uziemionych systemach prądu przemiennego. W każdym przypadku pomiar musi być wykonany za pomocą odpowiednich przekładników prądowych, bezpośredni pomiar nie jest możliwy
 • Synchronizacja czasu przez GPS. Bardzo dokładna synchronizacja czasu urządzenia pomiarowego za pomocą wstępnie skonfigurowanego odbiornika GPS (wyposażenie dodatkowe)
 • Interfejs IEC61850
 • PROFINET IO

Komunikacja

 • Opcjonalnie: Ethernet (Modbus/TCP, http/https, NTP, SFTP, SYSLOG), IEC61850, Profinet I/O, Modbus/RTU
 • Planowany eksport danych do serwera SFTP (wymagana opcja Ethernet)

Bezpieczeństwo (wymagana opcja Ethernet)

 • Elastyczna kontrola dostępu oparta na rolach
 • Szyfrowana komunikacja przez HTTPS
 • Audit Log rejestruje wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem, obsługa SYSLOG do przesyłania do centralnego serwera monitorowania sieci
 • Whitelist klientów: Lista adresów IP do ograniczania autoryzowanych komputerów
 • Cyfrowy podpis firmware: Zapobiega przedostaniu się zmanipulowanego firmware’u do urządzenia poprzez aktualizację

Dodatkowe funkcje

 • 3 kanały prądowe i 3 kanały napięciowe o dokładności 0,2%, pomiar bezpośredni lub poprzez transformatory
 • Kategoria pomiarowa 600V, CAT III (napięcie), 300V, CAT III (prąd)
 • Standardowe IO: 1 wyjście cyfrowe, 1 wejście/wyjście cyfrowe
 • Rejestrator danych z pamięcią 16 GB danych (opcja)
 • Częstotliwość próbkowania: 18kHz
 • Monitorowanie i alarmowanie poprzez wartości graniczne i funkcje monitorowania
 • Do montażu na panelu 96x96x85mm
 • Działanie identyczne jak w przypadku urządzeń serii PQ/CU/DM

Zakres dostawy zależy od konfiguracji dostarczonego urządzenia, zgodnie z opisem w karcie technicznej.

SMARTCOLLECT
SMARTCOLLECT

Dane pomiarowe i oprogramowanie do zarządzania energią

SMARTCOLLECT® SC²
SMARTCOLLECT® SC²

Oprogramowanie do zarządzania danymi do analizatorów jakości energii i parametrów sieci

Thema: USV / Topic: UPS

Thema/Topic: PQ-Easy Report

Thema: Web Browser Funktion / Topic: Web interface