MAVOLOG PRO
discontinued
Analizator jakości energii elektrycznej, klasa A

Numer artykułu: M9200

discontinued

Analizator jakości energii elektrycznej klasy A zgodnie z normą IEC 61000-4-30.

Analizator zakłóceń sieci MAVOLOG PRO przeznaczony jest do ciągłego monitorowania sieci zgodnie z normą jakości sieci PN-EN 50160.

MAVOLOG PRO to urządzenie przeznaczone do stałego monitoringu jakości energii elektrycznej, od momentu wytworzenia (szczególnie energii odnawialnej), przez przesył, przetwarzanie, rozdzielanie, po dystrybucję do klientów końcowych, którzy są najbardziej narażeni na zaburzenia z sieci. Niewiedza w zakresie jakości zasilania może doprowadzić do nieoczekiwanych problemów i awarii na linii produkcyjnej lub nawet uszkodzenia maszyny. Dlatego też MAVOLOG PRO został specjalnie zaprojektowany do celów użytkowych (ocena zgodności z normą), a także przemysłowych (monitorowanie dostarczanej do zakładów energii elektrycznej).

MAVOLOG PRO pozwala na wykonywanie pomiarów zgodne z normą EN 61000-4-30 określającą wymagania odnośnie urządzeń klasy A oraz opisująca metody oceny obowiązujących parametrów jakościowych energii elektrycznej przedstawionych w ogólnoeuropejskiej normie jakości energii elektrycznej EN 50160:2011.

Możliwe jest też zapisywanie na wewnętrznej pamięci sprawozdań z pomiarów oraz ustawień alarmów. Zapisane dane będą zawsze dostępne do pobrania przez port komunikacyjny na obudowie urządzenia lub na karcie pamięci.

ZASTOSOWANIE

Analiza mocy w systemach niskiego, średniego i wysokiego napięcia

 • Akwizycja przepływu energii
 • Ustalenie bieżącego zużycia
 • Przejrzystość kosztów energii poprzez przyporządkowanie do miejsc powstawania kosztów
 • Unikanie szczytowych obciążeń

Z licznymi alarmami i wyłączaniem odbiorników energii w przypadku przeciążenia odpowiednich wielkości sieci

 • Ustalanie ponad 200 różnych wielkości mierzonych w sieci zasilającej
 • Rejestracja wszystkich mierzonych wielkości napięcia zgodnie z IEC / EN 61000-4-30 (klasa A)
 • Ocena danych pomiarowych w odniesieniu do EN 50160 (norma jakości sieci)

Wyjaśnienie zakłóceń

 • Krótsze czasy reakcji w przypadku zdarzeń
 • Awarii i przestojów dzięki ciągłemu monitoringowi

Zarządzanie kosztami energii

 • Potencjalne oszczędności dzięki wykrywaniu generatorów mocy biernej i „pożeraczy mocy”
 • Analiza jakości energii elektrycznej zgodnie z EN 50160 z automatycznym generowaniem raportów
 • Pomiar wartości chwilowej ponad 140 wielkości elektrycznych m.in. Harmonicznych, flickerów, asymetrii, itp.
 • Przyrząd pomiarowy klasy A (dokładność 0,1%) zgodnie z EN 61000-4-30
 • Automatyczna zmiana zakresu na 8 kanałach pomiarowych (4U, 4I, maks. 12,5 A i 1000 V RMS), z częstotliwością próbkowania 32 khz
 • Analiza 128 wartości, 32 nastawialne alarmy, przechowywanie informacji o zdarzeniach pomiarowych w wewnętrznej pamięci urządzenia
 • Pomiar 40 wartości minimalnych i maksymalnych z nastawialnym interwałem czasowym (1 – 256 okresów)
 • Zakres pomiarowy od 16 Hz do 400 Hz
 • Komunikacja przez 3 niezależne gniazda (RS 232/485 do 115,200 bit/s, Ethernet i USB 2.0)
 • Komunikacja zrealizowana za pomocą protokołów MOCBUS i DNP 3
 • Zapewnia precyzyjną synchronizację w czasie rzeczywistym (NTP) przez system transmisji danych GPS oraz IRIG-B (sygnał modulowany lub cyfrowy)
 • Wyposażony w 20 modułów I/O (wyj/wej analogowe, wyj/we cyfrowe, wyj alarmu/strażnika mocy, wyj/we modułów I/O, wej taryfy)
 • Wielojęzyczna dokumentacja także w języku polskim
 • Uniwersalne zasilanie (dwa zakresy napięciowe)
 • Przyjazne dla użytkownika i przejrzyste oprogramowanie sterowniczo-wizualizacyjne MAVO-View
 • Przystosowany do montażu na panel

Zakres dostawy zależy od konfiguracji dostarczonego urządzenia, zgodnie z opisem w karcie technicznej

MAVO-Database
discontinued
Oprogramowanie do analizy mocy z MAVOLOG PRO

Opis Oprogramowania

MAVO-View to program przeznaczony do sterownia urządzeniem MAVO LOG PRO z poziomu PC. Pozwala na: zdalną parametryzację, wyświetlanie mierzonych i przechowywanych wartości, analizę zapisanych danych w urządzeniu za pośrednictwem portu szeregowego, Ethernet lub komunikacji USB. Informacje i wyniki mogą zostać wyeksportowane w standardowych formatach Windows. Oprogramowanie jest wielojęzyczne (istnieje też polska wersja) i kompatybilne z systemami Windows XP, W7.

Cechy oprogramowania:

 • Parametryzacja urządzenia (online i offline)
 • Wyświetlanie wyników „online” oraz przechowywanych w pamięci
 • Ustawianie i zerowanie liczników energii, konfiguracja modułów I/O
 • Ewaluacja JEE zgodnie z SIST EN 50160
 • Przeglądanie i eksportowanie zdarzeń JEE
 • Aktualizacja firmware urządzenia
 • Wyszukiwanie urządzeń przez sieć

PQVIEW
PQVIEW

Oprogramowanie do analizy parametrów jakości energii elektrycznej

PQDIFFRACTOR
PQDIFFRACTOR

Darmowe oprogramowanie do przeglądania plików PQDIF i COMTRADEF