METRAVIEW WIDGETS

Numer artykułu: Z8005

Moduł dla elementów takich jak wykresy czy wyświetlacze wartości, które można zintegrować z różnymi front-endami (dashboardami, wizualizacjami, raportami internetowymi i archiwami wiadomości).

Widżety zapewniają użytkownikowi różnorodne możliwości integracji elementów graficznych i statystycznych z modułami METRAVIEW, takimi jak dashboardy, wizualizacje czy raporty internetowe. Dzięki bardzo wyrazistym diagramom użytkownik może w kompetentny sposób przygotować nawet duże ilości danych. Do oceny specyficznej aplikacji dostępne są typy diagramów, takie jak mapy cieplne (wykresy dywanowe), krzywe czasu trwania i skumulowane częstotliwości. Wyświetlanie wartości dyskretnych możliwe jest za pomocą miernika (przyrządu pomiarowego) lub wyświetlacza 7-segmentowego.

ZALETY

  • Umiejętnie przygotowuj dane, z których można szybko wyciągnąć informacje
  • Specjalne wykresy dla konkretnych zastosowań (częstotliwość skumulowana, krzywa czasu trwania, mapa cieplna, wykres punktowy)
  • Widżety udostępniają modułom (pulpit nawigacyjny, wizualizacja, raporty internetowe i archiwum wiadomości) z rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi
METRAVIEW BASIS
METRAVIEW BASIS

Oprogramowanie do zarządzania energią

METRAVIEW ENERGY
METRAVIEW ENERGY

Moduł oprogramowania do zarządzania zużyciem energii