METRAVIEW STANDBYSERVICE

Numer artykułu: Z8012

Usługa dyżurowa umożliwiająca przetwarzanie alarmów dla wielu klientów w oparciu o kalendarz i harmonogramy zmian. Ukierunkowana i elastycznie konfigurowalna eskalacja alarmów. Warunek wstępny: moduł alarmowy (Z8011-).

Podstawą zarządzania alarmami jest harmonogram dyżurów. Moduł ten, uwzględniając status potwierdzenia, zarządza transmisją i eskalacją alarmów (platforma powiadamiania i alarmowania). Uczestnicy dyżurów wpisani są do kalendarzy według indywidualnej odpowiedzialności. Przypisane są do nich określone parametry alarmowe, takie jak dostępność czy maksymalna liczba powtórzeń alarmu. Można wprowadzić daleko idące ustawienia, takie jak ukrywanie nieistotnych wiadomości w okresach odpoczynku lub indywidualnie konfigurowalna sekwencja wiadomości. W systemach grupowych można przechowywać nieograniczoną liczbę grafików dyżurów. Dzięki temu można indywidualnie dla każdego segmentu systemu zdefiniować transmisję alarmu i dyżur.

METRAVIEW BASIS
METRAVIEW BASIS

Oprogramowanie do zarządzania energią

METRAVIEW ENERGY
METRAVIEW ENERGY

Moduł oprogramowania do zarządzania zużyciem energii