METRAVIEW SCHEDULER

Numer artykułu: Z8016

Sterowana harmonogramem transmisja poleceń i wartości zadanych.

Moduł harmonogramu rozszerza tabelę kontroli czasu w wersji podstawowej o typ zadania „ustawiona wartość”. Przykładowo można to wykorzystać w systemach sterowania czasem, agregatami i procesami z systemu sterowania, czy też do synchronizacji czasu urządzeń/czujników obiektowych (polecenie: ustaw czas).

ZALETY

  • Kontrola czasu systemów, agregatów i procesów z poziomu systemu sterowania
  • Synchronizacja czasu urządzeń obiektowych
METRAVIEW BASIS
METRAVIEW BASIS

Oprogramowanie do zarządzania energią

METRAVIEW ENERGY
METRAVIEW ENERGY

Moduł oprogramowania do zarządzania zużyciem energii