METRAVIEW GEOLOCALIZATION

Numer artykułu: Z8006

Usługa online Google Maps zintegrowana z modelem danych i wizualizacją (wraz z kluczem API umożliwiającym 300 odsłon map miesięcznie).

Jeśli system monitoruje lokalnie rozproszone procesy lub obiekty, zawsze interesujące jest również mapowanie geograficzne takich zasobów. Mapy Google, wiodący serwis map online, są zintegrowane z METRAVIEW i oferują wiele opcji geograficznego odniesienia systemów. Rozszerzone informacje, takie jak chwilowe dane pomiarowe i awarie lub ważne wartości charakterystyczne, można wyświetlić bezpośrednio na mapie. Wnioski na temat aktualnej sytuacji można od razu wyciągnąć z powiązań geograficznych, np. podczas monitoringu stacji transformatorowych.

ZALETY

  • Funkcjonalność Geo SCADA (integracja z GIS)
  • Wizualizacja aktywów (lokalizacje stacjonarne i mobilne)
  • Wyświetlanie przepływów w sieci infrastrukturalnej (prąd, ciepłownictwo, woda itp.)
METRAVIEW BASIS
METRAVIEW BASIS

Oprogramowanie do zarządzania energią

METRAVIEW ENERGY
METRAVIEW ENERGY

Moduł oprogramowania do zarządzania zużyciem energii