ULT-PC-30
Podwójna sonda przewodności – mała i elastyczna – do użytku ogólnego

Numer artykułu: ULT-PC-30

Czujnik przewodności do stosowania z ultradźwiękowym testerem prądu upływu SECULIFE UL (M695X) w połączeniu z kompatybilnymi z Cidex tacami do nasączania i systemami rurek.

Sonda służy do pomiaru przewodności roztworu czyszczącego lub testującego w celu potwierdzenia, że mieści się on w wymaganych specyfikacjach. Jest również używana jako część obwodu mierzącego prąd upływu badanej sondy ultradźwiękowej.

Sonda jest długim elastycznym kablem, który może być całkowicie zanurzony i ma małą średnicę. Podczas gdy kabel może być zanurzony, konieczne jest jedynie umieszczenie 2 krótkich pinów w roztworze przewodzącym.

Długość kabla: 60″ (152,4 cm)
Średnica sondy: 0,25″ (0,635 cm)

SECULIFE UL
SECULIFE UL

Miernik prądu upływowego dla przetworników ultradźwiękowych