SECULIFE UL
Miernik prądu upływowego dla przetworników ultradźwiękowych

Numer artykułu: M695X

Urządzenie testujące SECULIFE UL zostało zaprojektowane do testowania sond TEE (echokardiografia przezprzełykowa). Kompletny test systemu jest wykonywany poprzez proste naciśnięcie klawisza. Zarówno górna jak i dolna granica prądu upływu, w zakresie od 0,5 do 500 μA, jest testowana zgodnie ze specyfikacją producenta.

Do niedawna dostępne na rynku urządzenia pomiarowe prądu upływowego dla aparatów do echokardiografii przezprzełykowej (TEE) oraz innych przetworników ultradźwiękowych do diagnostyki inwazyjnej ograniczały się do wskazywania wyniku pomiaru za pomocą zielonych i czerwonych diod LED. Jeśli pomiar wykazał zgodność ze specyfikacją producenta, zapalała się zielona kontrolka. Jeżeli natomiast wynik pomiaru wskazywał na usterkę, zapalała się czerwona kontrolka.

Wiele spośród przetworników ultradźwiękowych przeznaczonych do diagnostyki medycznej ma bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta, w związku z czym powinno podlegać regularnym testom skuteczności izolacji wewnętrznego obwodu przetwornika.

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo serca podczas badania niezwykle istotne jest bezpieczeństwo przetworników ultradźwiękowych aparatów TEE oraz skuteczne odizolowanie potencjalnie niebezpiecznego prądu upływowego od mięśnia sercowego. Niewielki upływ prądu spowodowany nadgryzieniem sondy TEE podczas wcześniejszego badania, w trakcie którego sonda wraz z przetwornikiem wprowadzana jest do klatki piersiowej i parę centymetrów w głąb mięśnia sercowego, może stanowić poważne zagrożenie dla kolejnego pacjenta.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

 • Testowanie górnej i dolnej wartości granicznej prądu upływu
 • Programowalne limity testowe
 • Dokładność 1% w całym zakresie
 • Protokół danych z możliwością przechowywania 99 raportów z testów
 • Oprogramowanie użytkowe na PC do ustawiania konfiguracji i zdalnego sterowania

ZALETY

 • Sygnały audiowizualne wskazują status testu
 • Wyniki testu w postaci informacji o zaliczeniu/niezaliczeniu lub w postaci liczbowej
 • Odczyt wyników badań na opcjonalnie dostępnej drukarce
 • Funkcja czasu i kalendarza w urządzeniu do oznaczania daty i godziny na raportach z badań
 • Pełny test systemu przez proste naciśnięcie klawisza

ZASTOSOWANIE

Badanie prądu upływu z uwzględnieniem górnych i dolnych wartości granicznych określonych przez producenta aparatu USG. Testy przeprowadzane są przed każdym użyciem w celu ochrony pacjenta. Prosty wyświetlacz umożliwia obsługę aparatu przez personel bez przeszkolenia technicznego.

 • Zakres pomiaru: 0,5 – 500 μA
 • Napięcie testowe: 90 – 275 VAC, 50 lub 60 Hz
 • 1% dokładność w całym zakresie
 • Test całego systemu za naciśnięciem jednego przycisku
 • Wynik pomiaru w postaci wskazania PASS/FAIL lub wartości liczbowej
 • Programowanie i aktualizowanie za pośrednictwem karty pamięci
 • Złącze RS-232
 • Sygnały wizualne i dźwiękowe wskazujące stan pomiaru
 • Tryb odliczania dla dłuższych pomiarów
 • Wbudowana funkcja generowania raportów
 • Przechowywanie w pamięci do 99 raportów
 • Oprogramowanie PC do konfigurowania i zdalnego sterowania urządzeniem
 • Funkcja datownika (data i godzina)
 • Proste testowanie z uwzględnieniem przewodności roztworu dezynfekującego
 • Programowalne limity testowe uwzględniające specyfikacje producenta
 • Lekkie, kompaktowe urządzenie testowe
 • Dostępne są różne sondy testowe
 • Adapter umożliwiający podłączenie do najbardziej popularnych systemów ultradźwiękowych

1 SECULIFE UL

1 zasilacz SECULIFE UL

1 certyfikat kalibracji SECULIFE UL