ULT-PC-25
Podwójna sonda przewodności – systemy czyszczące GUS z elektrodami

Numer artykułu: ULT-PC-25

Sonda przewodności do stosowania z ultradźwiękowym testerem prądu upływu SECULIFE UL (M695X) i systemami czyszczącymi GUS® z elektrodami (wtykami bananowymi).

Sonda ta podłączana jest bezpośrednio do elektrod (gniazd bananowych) w systemie czyszczącym GUS® i służy do pomiaru przewodności roztworu czyszczącego lub testującego oraz potwierdzenia, że mieści się on w wymaganych specyfikacjach. Następnie jest używana do pomiaru prądu upływu badanej sondy ultradźwiękowej.

SECULIFE UL
SECULIFE UL

Miernik prądu upływowego dla przetworników ultradźwiękowych