SONDE 1081
Trójnożna sonda pomiarowa rezystancji izolacji podłóg i ścian

Numer artykułu: GTZ3196000R0001

Przy wykonywaniu prawidłowych pomiarów instalacji elektrycznych, zarówno odbiorczych jak i okresowych, gdzie jako środek ochrony przeciwporażeniowej zastosowano izolowanie stanowiska, wymagany jest protokół sprawdzenia rezystancji / impedancji izolacji podłóg i ścian. Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, doświadczony inspektor wymaga jednego z następujących przyrządów pomiarowych typu METRISO TECH/XTRA i PROFITEST MASTER oraz sondy 1081.

ZASTOSOWANIE

Ta metalowa trójnożna sonda pomiarowa typu statyw może być używana do:

  • Oznaczania oporu elektrycznego elastycznych wykładzin podłogowych zgodnie z EN 1081
  • Pomiaru rezystancji izolacji podłóg i ścian zgodnie z DIN VDE 0100 część 600
METRISO TECH
METRISO TECH

Cyfrowy miernik rezystancji izolacji do 1000 V

METRISO XTRA
METRISO XTRA

Cyfrowy miernik rezystancji izolacji do 1000 V