AUTOISO-5000
Adapter do METRISO PRIME 10

Numer artykułu: Z555Z

Adapter testowy AutoISO-5000 umożliwia przeprowadzenie zautomatyzowanej sekwencji testowej do pomiarów instalacyjnych na kablach wielożyłowych (3, 4 lub 5) za pomocą przyrządu testowego METRISO PRIME 10.

Pomiary przewodów wielożyłowych.

W zależności od obiektu pomiarowego oraz przyjętych standardów (każda żyła z każdą lub żyła do pozostałych zwartych i uziemionych), realizacja pomiaru rezystancji izolacji przewodów czy kabli wielożyłowych wymaga wykonania kilku podłączeń. Chcą skrócić czas badań oraz wyeliminować nieuniknione omyłki łączeniowe, firma Sonel wprowadziła adapter wykonujący za operatora przełączenia pomiędzy poszczególnymi parami żył.

Adapter AUTO ISO-5000 służy do pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów wielożyłowych napięciem pomiarowym do 5000 V. Wykorzystanie adaptera eliminuje możliwość popełnienia pomyki, a także znacząco skraca czas potrzebny na wykonanie pomiarów rezystancji izolacji między parami żył. Np. dla kabli 4-żyłowych użytkownik wykona tylko jedną czynność łączeniową (czyli podłączy adapter do obiektu), natomiast AutoISO-5000 uskuteczni krosowania dla sześciu kolejnych połączeń.

METRISO PRIME10
METRISO PRIME10

Precyzyjny miernik rezystancji izolacji do 40 TΩ i przy 10 kV

1x adapter testowy AutoISO-5000

6x kabel pomiarowy z wtyczką bezpieczeństwa

6x zaciski krokodylkowe