METRISO PRIME10
Precyzyjny miernik rezystancji izolacji do 40 TΩ i przy 10 kV

Numer artykułu: M555A

METRISO PRIME10 to bardzo precyzyjny, zaawansowany przyrząd do pomiaru izolacji, niskiej rezystancji i napięcia do 40 TΩ przy napięciu probierczym do 10 kV.

Tester izolacji METRISO PRIME 10 przeznaczony jest do wykrywania uszkodzeń izolacji i ochrony przed porażeniem elektrycznym w sieciach elektrycznych.

Kategoria:

METRISO PRIME10 mierzy rezystancję do 40 TΩ przy napięciu pomiarowym do 10 kV zgodnie z PN-EN 61557-2 / IEC 61557-2-2013. Wbudowane filtry cyfrowe, o czasie uśredniania 10, 30, 60, 100, 200 sek. gwarantują uzyskanie stabilnych wyników pomiarów w obszarach silnych zakłóceń elektromagnetycznych. Możliwość lokalizacji uszkodzeń izolacji za pomocą pomiarów z dopalaniem. Miernik wykonuje pomiar jak dla RISO, z tym, że nie przerywa go przy przebiciu. Jeżeli nastąpi przebicie, pomiar jest kontynuowany, w tym czasie można znaleźć miejsce uszkodzenia po odgłosie przebicia. Pomiary izolacji, takie jak PI (i indeks polaryzacji), DAR (współczynnik absorpcji), DD (wartość rozładowania dielektryka), ocena kondycji izolacji, poprzez zadawanie napięcia pomiarowego narastająco w krokach (SV), pomiar pojemności, pomiar temperatury i pomiar ciągłości przewodu ochronnego nie stanowią problemu. Te wyniki pomiarów mogą być natychmiast przedstawione w formie graficznej na wyświetlaczu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

 • Pomiar rezystancji izolacji do 40 TΩ przy napięciu pomiarowym do 10 kV zgodnie z PN-EN 61557-2 / IEC 61557-2-2013
 • Napięcia pomiarowe wybierane w zakresie 50…10000 V, 50…1000 V co 10 V, 1…10 kV co 25 V
 • Pomiar napięciem schodkowym (SV)
 • Pomiar indeksu polaryzacji PI, współczynnika absorpcji dielektrycznej DAR, , absorpcji Ab1, Ab2
 • Pomiar za pomocą ekranowanego przewodu pomiarowego
 • Zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem
 • Zmienne ustawienie wartości granicznych
 • Filtry cyfrowe do pomiarów przy dużych zakłóceniach (EMC)
 • Tworzenie diagramów R/I lub R/U do interpretacji graficznej wyników
 • Pomiary małych rezystancji zgodnie z PN-EN 61557-4 / VDE 0413-4 / IEC 61557-4-2013
 • Pomiar rezystancji przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych prądem ±200 mA
 • Przechowywanie wyników badań
 • Solidna twarda obudowa IP 67
 • Kategoria pomiarowa: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

ZALETY

Pomiar rezystancji izolacji do 40 TΩ przy napięciu pomiarowym do 10 000 V

ZASTOSOWANIE

Miernik izolacji METRISO PRIME10 nadaje się do następujących zastosowań:

 • Pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową
 • Pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 55 m
 • Automatyczny pomiar kabli wielożyłowych za pomocą opcjonalnego adaptera AutoISO-5000 (maks. napięcie pomiarowe 5 kV)
 • Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO
 • Pomiar temperatury z wykorzystaniem opcjonalnej sondy
 • Pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD)
 • Lokalizacja uszkodzenia (dopalanie)
 • Ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu
 • Samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
 • Akustyczne wyznaczanie 5-sekundowych odcinków czasu, ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych
 • Ustawiany czas pomiaru do 99 minut 59 sekund
 • Odmierzane czasy pomiaru T1, T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s
 • Pomiar współczynników / indeksu polaryzacji (PI), współczynników absorpcji Ab1, Ab2, absorpcji dielektrycznej (DAR)
 • Wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru
 • Prąd pomiarowy: 1,2 / 3 lub 5 mA
 • Pomiar rezystancji izolacji metodą 2x oraz 3 x przewodową
 • Możliwość wykonania pomiarów z wykorzystaniem przewodów o długości do 55 m
 • Automatyczny pomiar kabli wielożyłowych za pomocą opcjonalnego adaptera AutoISO-5000 (maks. napięcie pomiarowe 5 kV)
 • Pomiar pojemności podczas pomiaru Riso
 • Pomiar temperatury z wykorzystaniem opcjonalnej sondy
 • Pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD)
 • Lokalizacja uszkodzenia (dopalanie)
 • Regulowane wartości graniczne dla mierzonych wartości rezystancji dla RISO i RPE
 • Ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu
 • Pomiar napięcia stałego i przemiennego od 0 do 750 V
 • Graficzne przedstawienie rezystancji izolacji na wyświetlaczu podczas pomiaru
 • Struktura pamięci z przechowywaniem punktów pomiarowych, systemów i danych klienta
 • Podświetlany wyświetlacz LCD 5,6″
 • Podświetlenie klawiatury
 • Zasilanie sieciowe lub akumulator litowo-jonowy
 • Szybka ładowarka wewnętrzna

Pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową

Lokalizacja uszkodzeń izolacji za pomocą pomiarów z dopalaniem

1 Miernik rezystancji izolacji METRISO PRIME10

1 Komplet przewodów pomiarowych składający się z:

 • przewód 11kV, 3m (CAT IV 1000V) z gniazdami bananowymi, czerwony
 • przewód 11kV, 3m (CAT IV 1000V) z gniazdami bananowymi, czarny
 • przewód 10kV, 3m (CAT IV 1000V) z gniazdami bananowymi, niebieski

3 Krokodylki 11kV, 32A (CAT IV 1000V), czarny, czerwony i niebieski

2 Sondy pomiarowe, 5,5 kV, 32 A z wtykiem bananowym, czerwony i czarny

1 Sonda temperaturowa (Z555J)

1 Przewód do transmisji danych USB

1 Przewód do ładowania akumulatorów, 230 V

1 Pokrowiec

1 Zestaw instrukcji obsługi

1 Certyfikat kalibracji

1 Karta charakterystyki (MSDS)

1 Dokument do przewozu akumulatorów litowo-jonowych

1 Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa akcesoriów pomiarowych

NEXONIQ
NEXONIQ

NEXONIQ to moduł oprogramowania IZYTRONIQ, który umożliwia przesyłanie danych z plików oprogramowania ETC starszych instrumentów oraz z oprogramowania GMST

AUTOISO-5000
AUTOISO-5000

Adapter do METRISO PRIME 10

CROCODILECLIP
CROCODILECLIP

Krokodylek 11 kV 32 A

MCABLE
MCABLE

Przewód pomiarowy (WTYKI BANANOWE, EKRANOWANY)

Plecak do METRISO PRIME 10
Plecak do METRISO PRIME 10

Plecak do METRISO PRIME 10

ST-1
ST-1

Sonda do pomiaru temperatury

METRISO PRIME 10 Menu