ST-1
Sonda do pomiaru temperatury

Numer artykułu: Z555J

Ważnym aspektem procesu określania rezystancji izolacji jest temperatura odniesienia, w jakiej badania wykonał producent badanego obiektu. Wynik pomiaru należy poprawić o współczynnik korekcji dla faktycznej temperatury obiektu. Ten parametr zmierzy sonda ST-1. Przykładowo, jeśli temperatura odniesienia obiektu wynosi 20ºC, a pomiar wykonany był w innych warunkach, to otrzymany wynik należ przeliczyć do temperatury odniesienia przez zastosowanie odpowiedniego współczynnika korekcji temperaturowej.

METRISO PRIME10
METRISO PRIME10

Precyzyjny miernik rezystancji izolacji do 40 TΩ i przy 10 kV