SINEAX Q531
Przetwornik pomiarowy mocy biernej

Numer artykułu: 531-

Przetwornik pomiarowy do przeliczania mocy biernej w systemach jednofazowych prądu przemiennego lub 3-fazowych ze zrównoważonym lub niezrównoważonym obciążeniem.

Jako sygnał wyjściowy wykorzystywany jest niezależny od obciążenia prąd stały lub napięcie stałe, które jest proporcjonalne do zmierzonej wartości mocy biernej.

 • Metoda pomiarowa: Metoda TDM
 • Wejścia pomiarowe: sinusoidalny nominalny prąd wejściowy (1 lub 5 A) i nominalne napięcie wejściowe (100 do 690 V)
 • Nominalna częstotliwość wejściowa: 50 Hz
 • Zakres pomiarowy: 0 do 2 kVar
 • Wyjście pomiarowe: wielkości wyjściowe jednobiegunowe, dwubiegunowe lub live-zero
 • Zasilanie: zintegrowany zasilacz AC-DC o dużym zakresie tolerancji do uniwersalnego zastosowania
 • Właściwości produktu morskiego (dawniej GL, Germanischer Lloyd) / nadaje się do stosowania na statkach oceanicznych
 • Obudowy – montaż na szynie górnej
 • Obudowa P13/70 dla prądu zmiennego fazowego
 • Obudowa P18/105 dla prądu 3-fazowego
 • Certyfikat CSA, dopuszczenie German Lloyd

1 przetwornik SINEAX Q531 (w zależności od konfiguracji)

1 instrukcja obsługi